Symud llwybr arfordirol yn agosach at y môr

Bae Barafundle Image copyright Llwybr Arfordir Cymru
Image caption Mae'r llwybr yn cynnig amrywiaeth o olygfeydd, fel yr un yma o draethau Sir Benfro

Mae 'na gynlluniau gwerth £1.15 miliwn i symud rhannau o Lwybr Arfordir Cymru fel bod cerddwyr yn gallu bod mor agos i'r môr â phosib drwy gydol eu taith.

Hwn yw'r llwybr arfordirol cyntaf yn y byd sydd wedi'i leoli'n llwyr mewn un wlad ac mae'r daith yn ymestyn 870 o filltiroedd (1,400 cilometr) rhwng Cas-gwent yn Sir Fynwy a'r Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint.

Ers iddo gael ei agor flwyddyn yn ôl mae 'na amcangyfrif fod 2.8 miliwn o bobl wedi'i ddefnyddio.

"Mae 'na gynlluniau a thrafodaethau gyda pherchnogion tir i adleoli'r llwybr fel ei fod yn agosach at yr arfordir," meddai Angela Charlton, cyfarwyddwraig Cerddwyr Cymru.

"Mae 'na arian wedi'i neilltuo i wella'r llwybr a'r cysylltiadau - mae 'na un man ar y daith ble mae 'na arwydd ar gyfer llwybr yr arfordir mewn coedwig.

"Er bod Coedwig Margam yn hyfryd, dyw e ddim ar yr arfordir."

£1.15m

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn cyfrannu £1.15 miliwn tuag at "wella lleoliad Llwybr yr Arfordir ble mae hynny'n ymarferol ac i sicrhau fod y llwybr yn un safonol ar ei hyd."

Yn ôl Elfyn Jones, o Gyngor Mynydda Prydain - sy'n cynrychioli cerddwyr, mynyddwyr a dringwyr - maent yn "cynnal trafodaethau parhaol gyda'r llywodraeth a Chyfoeth Naturiol Cymru i wella'r llwybr".

Disgrifiodd Mr Jones y llwybr fel "caffaeliad i Gymru" ond soniodd hefyd am "rannau mewndirol" o hyd at ddwy filltir mewn ardaloedd fel Penrhyn Llŷn yng Ngwynedd a gorllewin Môn.

Dywedodd fod peth o'r tir yn berchen i ystadau preifat ac y byddai'n hoffi gweld awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn defnyddio'u grymoedd i greu llwybrau i'r cyhoedd.

"Mae 'na rai lleoedd ble mae'n rhaid i'r llwybr fynd i mewn i'r tir, gan gynnwys lle bo moryd fel y Dyfi neu oherwydd topograffeg y tir, fel gwaith dur Port Talbot."

Mae'r llwybr yn cynnig amrywiaeth o draethau a chreigiau, yn ogystal â golygfeydd diwydiannol fel yng Nghasnewydd a Phort Talbot.

"Mae'r olygfa ddiwydiannol yn rhan o'n hanes a'n diwylliant ac mae'n gwneud y daith yn fwy diddorol," meddai Mrs Charlton.

"Mae'r llwybr yn drawiadol ac yn amrywiol, mae'n adrodd hanes Cymru a'r hyn sy'n ein gwneud yn genedl."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.