Dau ddyn wedi cael gadael yr ysbyty

Ysbyty Brenhinol Gwent
Image caption Cafodd y dynion eu gadael y tu allan i'r ysbyty tua 7:45am ddydd Sadwrn

Mae dau ddyn o ardal Casnewydd, a gafodd eu gadael yn anymwybodol y tu allan i Ysbyty Brenhinol Gwent ddydd Sadwrn, wedi gwella o effeithiau cyffuriau ac alcohol.

Mae'r dynion 28 a 32 oed wedi gadael yr ysbyty.

Cafodd 12 eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac mae 11 wedi cael eu rhyddhau yn ddiamod.

Mae dyn 35 oed o ardal Casnewydd, a gafodd ei arestio ar amheuaeth o fod ag arf yn ei feddiant ac o fod â chyffuriau dosbarth C yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u gwerthu, wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r heddlu barhau â'u hymchwiliadau.

Dywedodd swyddogion nad oedden nhw'n trin y digwyddiad fel achos o ymosod bellach ond eu bod yn parhau i ymchwilio mewn perthynas â'r cyffuriau.

Fe ddylai unrhyw un â gwybodaeth allai fod o ddefnydd i'r heddlu gysylltu â nhw ar 101.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.