Bathodynnau glas: Taliadau parcio

Yng Nghymru mae 230,000 â bathodyn glas. Image copyright Arall
Image caption Yng Nghymru mae 230,000 â bathodyn glas.

Mae manylion yn dangos bod pobl anabl â bathodynnau glas yn gorfod talu taliadau parcio mewn meysydd parcio o dan ofal cynghorau.

Ar hyn o bryd mae hyn yn digwydd mewn bron 33% o awdurdodau.

Mae elusennau wedi dweud bod hon yn "dreth ar anabledd" wrth i fudddaliadau gael eu cwtogi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai mater i'r cynghorau oedd codi tâl neu beidio.

Yng Nghymru mae 230,000 â bathodyn glas.

Daeth y manylion am daliadau parcio i law yn sgil cais Plaid Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Yn fwy cyffredin'

Rhaid i ddalwyr bathodyn dalu yn Sir Ddinbych, Merthyr, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Abertawe, Casnewydd (un parc) a Chaerffili.

Dywedodd Caerffili eu bod yn adolygu'r polisi.

Mae Anabledd Cymru wedi dweud: "Dyw codi tâl fel hyn ddim yn newydd ac mae'n fwy cyffredin oherwydd diffygion ariannol cynghorau.

"Rydyn ni'n erbyn hyn gan ei bod yn dreth ychwanegol ar anabledd."

Dywedodd Brian Williams, trefnydd grŵp cefnogi rhai â pharlys ymledol yn Sir Caerffili: "Dyw hyd at bedair awr ddim yn gyfnod hir ond mae'r sefyllfa'n wahanol os yw rhywun yn parcio'n aml bob wythnos."

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar gydraddoldeb: Yn fy marn i, dylai'r cynghorwyr sy'n codi tâl adolygu eu polisi."

Straeon perthnasol