Rhestr FIFA: Dim newid i Gymru

Yr Alban v Cymru Image copyright SNS
Image caption Mae Cymru wedi codi'n llawer uwch na'r Alban ar ôl eu curo ddwywaith yn ddiweddar

Mae tîm pêl-droed Cymru wedi aros yn eu hunfan yn rhestr detholion y byd a gyhoeddwyd gan FIFA ddydd Iau.

Yn dilyn mis lle bu ychydig iawn o weithgaredd o safbwynt pêl-droed rhyngwladol, mae Cymru yn aros yn rhif 49 ar y rhestr.

Doedd dim newid chwaith i safle Lloegr (7), Gweriniaeth Iwerddon (39) na Gogledd Iwerddon (119), ond mae'r Alban wedi disgyn un safle i rif 78 wrth i Senegal godi uwch eu pennau.

Er hynny bu'n flwyddyn lwyddiannus i Gymru gan iddyn nhw ddechrau'r flwyddyn yn rhif 81 ar y rhestr, a hynny islaw'r Alban.

Mae Cymru yn yr un grŵp â'r Alban yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2014, ac mae tîm Chris Coleman wedi curo'r ddwy gêm yn eu herbyn.

RHESTR DETHOLION Y BYD - FIFA
Tîm a safle Newid
1. Sbaen =/- 0
2. Yr Almaen =/- 0
3. Ariannin =/- 0
4. Croatia =/- 0
5. Portiwgal =/- 0
Gwledydd eraill
7. Lloegr =/- 0
39. Gweriniaeth Iwerddon =/- 0
49. CYMRU =/- 0
=78. Yr Alban -1
119. Gogledd Iwerddon =/- 0

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.