Llys: Cynnig diffynnydd i ferch arall

April Jones Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan aeth ar goll

Mae rheithgor wedi gweld tystiolaeth fideo o ferch yn dweud wrth yr heddlu fod diffynnydd wedi gofyn iddi aros noson gyda'i ferch ei hun.

Mae Mark Bridger, 47 oed o Geinws ger Machynlleth, yn gwadu cipio a llofruddio April Jones ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Yn y fideo dywedodd y ferch 10 oed fod y diffynnydd wedi gofyn iddi aros noson gyda'i ferch y diwrnod y diflannodd April.

Ni chafodd unrhywbeth ei drefnu.

Dau blentyn

Mae'r erlyniad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi dweud bod Mr Bridger wedi mynd at ddau blentyn wyth a 10 oed y noson y diflannodd April, Hydref 1 2012.

Yn y fideo dywedodd y ferch 10 oed ei bod hi wedi bod yn chwarae gyda'i ffrind.

"Mi welais i Mark yn ei gar a gofynnodd a f'aswn i'n hoffi cysgu'r nos efo ei merch.

"Mi barciodd ei gar a dechra siarad ... dwi wedi ei weld o sawl gwaith a mae o wedi bod yn glên iawn."

Pan ofynnwyd iddi sut yr oedd yn adnabod y car dywedodd fod bathodyn Land Rover arno a'i bod hi wedi ei weld yn aml.

"Mi oedd ei gynnig ychydig yn rhyfedd," meddai.

Wedyn, meddai, fe welodd y diffynnydd "bum neu 10 munud yn ddiweddarach" yn yr ardal lle arferai April chwarae ar ei beic.

'Symud a siarad'

"Mi oedd yn ei gar yn gorwedd a phapur newydd ar ei lin ... mi oedd set symud a siarad yn ei law ..."

Yna, meddai, aeth hi adre' ar ei beic, cael bwyd a dod yn ôl a sylwi bod y diffynnydd wedi mynd.

Clywodd y llys dystiolaeth Carwen Sheen o Fachynlleth oedd yn helpu chwilio am April y diwrnod wedi iddi ddiflannu.

Dywedodd ei bod wedi gweld Mr Bridger sawl gwaith y bore hwnnw a'i fod ger bancyn a drws ei gerbyd ar agor.

'Yn ddu'

"Mi wnes i arafu'r car a dywedodd ffrind: 'Beth mae o yn ei wneud yn fanno?'"

Roedd y diffynnydd yn cario bag plastig, meddai. "Mi oedd yn ddu ac wedi ei lapio."

Pan holodd Brendan Kelly QC hi, dywedodd nad oedd y bag wedi ei lapio am ei law.

"Roedd wedi ei lapio fel sosej," meddai.

Gofynnodd yr erlynydd Elwen Evans QC a oedd y bag yn wag.

Ei hateb oedd: "Mi faswn i'n deud bod rhywbeth yn y bag ..."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol