Cyfarfod i drafod cais drilio

  • Cyhoeddwyd
Protestwyr ffracio
Disgrifiad o’r llun,
Protestwyr yn gwrthwynebu drilio am nwy ym Morgannwg yn 2012

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn ym mhentref Llantrithyd nos Wener i drafod cais sydd wedi ei wneud i chwilio am gronfeydd nwy.

Mae cwmni Coastal Oil and Gas Limited eisiau drilio twll i geisio darganfod os oes "cronfeydd nwy confensiynol" i'w cael mewn safle cyfagos i'r pentref.

Pryder pobl leol yw bod y cwmni yn bwriadu defnyddio'r dechneg o 'ffracio' os byddai nwy yn cael ei ddarganfod.

Mae ffracio'n defnyddio techneg o chwistrellu dŵr gwasgedd-uchel a chemegau i greigiau er mwyn rhyddhau nwy naturiol.

Yn ôl y cais cynllunio, mae'r lleoliad ar ochr orllewinol y lon sy'n arwain o Lancarfan i Bonvilston.

Mae Gareth Rowlands sy'n byw yn Llanithryd yn ofni y byddai'r gwaith drilio yn cael effaith andwyol ar drigolion y pentref.

'Amharu sylweddol'

Mewn datganiad, dywedodd Mr Rowlands: "Mae'r cais ar gyfer drilio parhaus am gyfnod o chwe wythnos, 24 awr y diwrnod.

"Os byddai'r gwaith yma'n mynd yn ei flaen, does dim sicrwydd y byddai nwy naturiol yn cael ei ddarganfod, ond fel mae'r cais yn ei ddisgrifio, byddai'r drilio yn amharu'n sylweddol ar ein heiddo."

Mae cwmni Coastal Oil and Gas Ltd yn berchen ar y brif drwydded i ddrilio am nwy yn ne Cymru. Cafodd cais gan y cwmni i ddrilio yn ardal Llandŵ ei wrthod yn wreiddiol, ond fe gafodd y penderfyniad ei droi wedi i'r cwmni apelio.

Un o'r rhesymau a roddwyd am wrthod y cais gwreiddiol oedd bod dim digon o ddarpariaeth wedi ei wneud i leddfu effaith y sŵn ar drigolion lleol.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal am 19:00 yn Ystafelloedd Ddarllen Bonvilston nos Wener.