Un bregeth ar draws eglwysi Cymru

Yr un neges fydd yn cael ei chlywed ar draws holl eglwysi Cymru ddydd Sul a hynny am mai'r un bregeth fydd hi.

Mae'r bregeth wedi ei hysgrifennu ar y cyd gan saith esgob yr eglwys a'r nod yw ceisio annog yr aelodau i gymryd rhan ym mywyd yr eglwys.

Bydd y rhai na fydd yn gallu mynychu yn medru gwylio'r anerchiad ar YouTube neu lawrlwytho recordiad sain.

Image caption Gobaith y bregeth yw annog mwy i gymryd rhan ym mywyd yr Eglwys

Fe fydd y bregeth yn cyfeirio at Ddydd Sul Gweinidogaeth a Galwad.

Bwriad y diwrnod hwnnw sydd yn digwydd bob blwyddyn yw canolbwyntio ar bobl sydd yn ystyried dod yn offeiriad ac yn rhan o ymgyrch ehangach i ffeindio'r arweinwyr nesaf.

Dywedodd Gregory Cameron, Esgob Llanelwy a'r gŵr fydd yn cyflwyno'r bregeth ar fideo YouTube:

"Mae mater galwad mor bwysig fel bod yr Esgobion eleni wedi penderfynu rhoi dydd Sul i ffwrdd i glerigwyr rhag pregethu ac anfon un neges i bob cynulleidfa.

"Credwn fod gan bawb ran i'w chwarae yng ngweinidogaeth yr Eglwys, nid dim ond y rhai a ordeiniwyd, a bydd ein dyfodol fel Eglwys yn dibynnu ar sut mae bywydau pawb ohonom yn adlewyrchu cariad a gogoniant Duw.

"Apeliwn ar bob aelod i feddwl yn ofalus am sut y cânt hwy a'r rhai o'u hamgylch eu galw i wasanaethu Duw a pha roddion sydd ganddynt i helpu'r Eglwys i dyfu. Credwn ei bod yn ffordd i adennill ysbryd yr apostolion cyntaf a gwneud yr Eglwys yn fwy o fudiad ac yn llai o sefydliad."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.