Galw am gosb lymach i Aelodau Cynulliad

  • Cyhoeddwyd
Cynulliad Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gallai aelodau sy'n torri'r rheolau gael eu gwahardd o adeiladau'r Cynulliad

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad dweud y dylai aelodau sy'n torri'r côd ymddygiad dderbyn cosb fwy llym.

Yn ôl y Pwyllgor Safonau Ymddygiad fy ddylai fod gan y Cynulliad hawl i wahardd aelodau sy'n torri'r cod ymddygiad.

Cred y pwyllgor yw y dylai aelodau sy'n torri'r rheolau colli'r hawliau a breintiau maent yn ei dderbyn fel AC, gan gynnwys yr hawl i fynychu adeilad y Cynulliad a chynrychioli'r Cynulliad mewn digwyddiadau.

Byddai hyn yn ychwanegol i dynnu cyflog yr aelod yn ôl, sef cosb sydd eisoes yn gysylltiedig â gwaharddiad.

Mae'r pwyllgor yn gwneud yr argymhellion yn dilyn galwad gan Gerard Elias, comisiynydd safonau'r Cynulliad, i'r rheolau am gamymddwyn gael eu hadolygu.

Atebolrwydd

Dywedodd Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: "Mae argymhellion y Pwyllgor yn dangos ein hymrwymiad i greu Cynulliad Cenedlaethol lle mae'r aelodau'n atebol am eu gweithredoedd os nad ydynt yn cyrraedd y safonau uchel sy'n ddisgwyliedig ohonynt gan eu hetholwyr.

"Byddai'r gwelliannau hyn i'r gyfundrefn sancsiynau yn unioni gweithdrefnau'r Cynulliad â gweithdrefnau deddfwrfeydd eraill y DU, ac mae'r Pwyllgor yn falch gyda'r ymateb a'r gefnogaeth a gafodd gan y Llywydd, Aelodau'r Cynulliad a'r Comisiynydd Safonau mewn perthynas â'r adroddiad hwn.

"Rydym yn gobeithio gweld ein hargymhellion yn cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor Busnes ac yn cael eu hymgorffori yn y Rheolau Sefydlog."

Mae dau aelod wedi cael eu ceryddu gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn y deuddeg mis diwethaf.

Yn Mai 2012 derbyniodd yr aelod Llafur Keith Davies gasgliad y pwyllgor ei fod wedi dwyn "anfri" ar y Cynulliad yn dilyn ymddygiad meddw mewn gwesty pum seren.

Cafodd Bethan Jenkins wedyn ei cheryddu ym mis Mawrth eleni wedi iddi bledio'n euog i gyhuddiad o yfed a gyrru.

Ni wnaeth Mr Davies na Ms Jenkins dderbyn cosb bellach na cheryddiad cyhoeddus.

Bydd angen i fwyafrif o ddwy ran o dair o'r aelodau fydd yn pleidleisio ar y newidiadau, wedi iddynt gael eu hystyried gan y Pwyllgor Busnes, er mwyn iddyn nhw gael eu cymeradwyo.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol