Ymestyn rhybudd glaw

Glaw
Image caption Mae'r glaw yn debygol o fod ar ei waethaf yn ne Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi ymestyn eu rhybudd melyn gan fod disgwyl i'r glaw trwm barhau ar hyd y nos.

Maent yn rhybuddio gallai'r glaw arwain at lifogydd a chreu amodau gyrru peryglus.

Roedd disgwyl hyd ar ddwy fodfedd o law dros gyfnod o 24 awr ar ddydd Mawrth a Mercher wrth i fand o law trwm drafeilio tua'r gogledd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn erfyn ar bobl i fod yn ofalus.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae'n bosib y bydd eira yn disgyn mewn rhai mannau wrth i'r tymheredd ostwng dros nos.

Mae disgwyl i'r glaw arafu erbyn bore dydd Mercher.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.