'Mi glywish i'r awyren yn dod lawr'

  • Cyhoeddwyd
awyrenFfynhonnell y llun, Richard Birch
Disgrifiad o’r llun,
Mi glywodd Gwawr Bell yr awyren yn disgyn i'r ddaear

Mae dynes oedd yn aros mewn maes carafanau ger Maes Awyr Caernarfon wedi sôn am y foment pan ddaeth awyren fechan i lawr.

Fe syrthiodd yr awyren toc cyn 11.30am fore Sul ger Dinas Dinlle a bu farw'r dyn o ardal Sir Gaerhirfryn yn y fan a'r lle.

Mae dau o aelodau eraill o'r un teulu mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

'Clec fawr'

Mi oedd Gwawr Bell, ei gŵr a'i phlant, gyda ffrindiau ddydd Sul.

Dywedodd hi ar raglen radio'r Post Cyntaf Llun fod y ddau deulu wrthi'n pacio er mwyn gadael pan glywodd hi'r sŵn.

"Mi glywish i'r awyren yn dod i lawr fel y maen nhw a dim cymryd sylw achos maen nhw yn dod mor aml ac wedyn y glec fawr yma ac wedyn dim byd ac wedyn clec fawr arall.

"'Argoel fawr, beth oedd hynna?' wnes i feddwl.

"Mi oedd y gŵr a'r plant, mi oedd 'yn hogan fach i yn saith oed wedi dychryn yn ofnadwy, wedi gweld yr awyren fach yn dod i lawr ac yn hitio'r coed jest o'u blaenau nhw, gwaelod yr awyren yn hitio'r coed.

Clawdd

"Fel y deudodd y gŵr mi ddaeth hi jest i lawr."

Dywedodd fod yr awyren wedi glanio yn agos at y maes carafanau tu ôl i glawdd.

"Mi redodd y plant - fel mae plant, wrth gwrs, - i weld beth oedd wedi digwydd.

"Mi es innau a fy ffrind ar eu holau nhw yn meddwl 'Nefoedd os ydy hon wedi ffrwydro neu rywbeth' i ddod â nhw o 'na.

"A dangos pa mor agos oedd hi mewn ffordd, doedd y plant ddim yn gallu ei gweld hi achos oedd hi reit tu ôl i'r clawdd.

"Oedd hi wedi syrthio, yn amlwg wedi methu'r carafanau yn y cae arall ac wedi syrthio reit tu ôl i'r clawdd."

Doedden nhw ddim wedi sylweddoli pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa yn syth, meddai.

'Tipyn gwaeth'

"Ond wedyn oeddan ni yn clywed yr holl seirans 'ma yn dŵad a dwn i'm faint o injans tân fuodd.

"Dw i'n meddwl buodd 'na ryw saith neu wyth.

"Mi oedd rhywun yn gwybod adeg hynny fod y sefyllfa yn dipyn gwaeth nag oedden ni wedi meddwl oedd o i ddechrau."