Rhestr lawn o'r Cymry i'w hurddo i Orsedd y Beirdd yn 2013

  • Cyhoeddwyd
Malcolm AllenFfynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Malcolm Allen yw un o'r rhai fydd yn cael ei dderbyn i'r orsedd eleni

Mae nifer o Gymry yn cael eu derbyn i Orsedd y Beirdd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.

Ers y llynedd mae pob aelod newydd i'r orsedd yn aelod ar yr un lefel, hynny yw fel Derwydd. Maent yn cael gwisg las neu wyrdd yn ddibynnol ar faes eu harbenigedd.

Rhoddir y wisg las i unigolion sydd yn amlwg ym myd y gyfraith, gwyddoniaeth, chwaraeon, newyddiaduraeth, y cyfryngau neu weithgaredd dros fro neu dros Gymru.

Mae'r rhai sydd yn ymwneud gyda'r byd celfyddydol yn derbyn y wisg werdd.

Dyma'r wisg sydd hefyd yn cael ei rhoi i rai sydd wedi sefyll arholiad neu wedi derbyn gradd gymwys ym maes Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, Drama neu Gelf.

Gwyrdd yw'r lliw a rhoddir i'r unigolyn buddugol yng ngwobr Goffa Osborne Roberts bob blwyddyn ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd.

Enillwyr prif wobrau llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn unig sydd yn cael eu hurddo bellach i'r Wisg Wen.

Gwisg Las

Dyma'r rhai fydd yn cael eu derbyn i'r orsedd mewn gwisg las:

Malcolm Allen, Caernarfon. Seren y byd pêl droed sydd erbyn hyn yn dilyn gyrfa fel darlledwr a hyfforddwr.

Anna Elisabeth Jones, Abersoch. Wedi mynd ati i ail sefydlu cangen yr Urdd yn ei hardal ac wedi rhoi ei hamser at nifer o gymdeithasau eraill lleol.

John Arthur Jones, Llanrwst. Gweithio yn wirfoddol dros nifer o fudiadau ac yn drysorydd cenedlaethol efo'r Mudiad Meithrin.

Tegwyn Roberts, Llanbedr Goch Ynys Môn. Ffotograffydd a ddechreuodd ei yrfa gyda Y Cymro.

Meirick Lloyd Davies, Abergele. Cynghorydd cymuned ers 50 mlynedd ac wedi cyfrannu yn gyson i'r papur bron Y Gadlas.

Merfyn Davies, Abergele. Newyddiadurwr sydd i'w glywed ar Radio Cymru ac wedi cyfrannu at fudiadau Yr Urdd a chymdeithasau eraill lleol.

Iwan Gwyrfai Jones, Yr Wyddgrug. Cynghorydd tref, aelod o Fenter Iaith Sir y Fflint ac un o sylfaenwyr Siop y Siswrn.

Lois Wynne Jones, Dinbych. Gweithio yn Swyddfa'r Eisteddfod Genedlaethol ers chwarter canrif a helpu'r Trefnydd.

Aled Owen, Corwen. Pencampwr y byd yn y treialon cŵn defaid sawl gwaith ac ym mhrif bencampwriaeth treialon rhyngwladol y cŵn defaid.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cogydd Bryn Williams yn derbyn y wisg las

Ifor Parry, Corwen. Prif stiward ym Mhafiliwn Corwen ac un o brif stiwardiaid yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bryn Williams, Dinbych. Cogydd. Rhedeg tŷ bwyta Odette's yn Llundain ers 2006 gyda'r pwyslais ar gynhwysion o Gymru.

Arwyn Evans, Llanfair Caereinion. Arwain Aelwyd Penllys ers dros ddeugain mlynedd ac yn drefnydd Côr Meibion Llanfair Caereinion.

John Watkin Ystradmeurig, Ceredigion. Cynhyrchydd a chyd-gyfarwyddwr cwmni teledu annibynnol.

David Davies, Barri. Cyn nofiwr a gipiodd y fedal efydd yng ngemau Olympaidd Athen yn 2004.

Dyfrig Morgan, Merthyr. Gweithgar gyda phobl ifanc. Cyfarwyddwr Gwaith Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru.

Elvira Myfanwy Harries, Sir Benfro. Aelod gweithgar o gymuned Casblaidd sydd wedi gweithio yn galed dros yr iaith.

Stella Treharne, Llanelli. Aelod gweithgar o'r Urdd, y capel a phwyllgor y neuadd leol yn ei chymuned ym Mancffosfelen.

Claire Williams, Caerfyrddin. Enillodd y fedal efydd gyda'r ddisgen yng Ngemau Paralympaidd Llundain.

Disgrifiad o’r llun,
Nid dim ond y sêr fydd yn cael eu derbyn i'r orsedd ond hefyd pobl sydd wedi gwneud cyfraniad i'r Gymraeg neu i'w cymuned neu genedl

Gwisg Werdd

Dyma'r rhai fydd yn cael eu derbyn i'r orsedd mewn gwisg werdd:

Enid Griffiths, Porthaethwy. Arweinydd nifer o gorau dros y blynyddoedd ac wedi ennill sawl gwobr cyfansoddi.

Annette Bryn Parri, Deiniolen. Wedi bod yn gyfeilydd i Gôr Glaenaethwy, yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. Enillodd y Rhuban Glas Offerynnol yn 1985.

Tim Baker, Llanbedr Dyffryn Clwyd. Dramodydd, Cyfarwyddwr Clwyd Theatr a Chyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Eirlys Gruffydd, Yr Wyddgrug. Cyhoeddodd nifer o lyfrau ffeithiol a nofelau i blant yn ogystal ag erthyglau i gylchgronau amrywiol.

Meinir Lynch, Llangwm. Ysgrifennu sgriptiau ar gyfer Pobol y Cwm ac wedi ysgrifennu ar gyfer llawer o raglenni plant.

Siân Thomas, geni yng Nghanada ond teulu yn hanu o Ddyffryn Ceiriog. Gweithgar o fewn Cymdeithas Cymanfa Ganu Ontario a Chymdeithas Madog.

Dwynwen Jones Llangadfan, Maldwyn. Wedi cyfansoddi alawon a gosod cyfalawon cerdd dant. Hefyd yn hyfforddi plant a phobl ifanc, partïon a chorau ar gyfer eisteddfodau.

David Leslie Davies, Aberdâr. Tiwtor Cymraeg i Oedolion ac yn un o sylfaenwyr y papur bro Clochdar.

Cleif Harpwood, Port Talbot. Prif leisydd a chyfansoddwr y grŵp Edward H Dafis. Cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu.

Cerwyn Davies, Mynachlog-Ddu. Cadeirydd Cymdeithas Waldo ac wedi bod yn flaenllaw yn datblygu addysg Gymraeg yn Sir Benfro.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol