Sir Benfro'n croesawu'r Urdd

Criw'r sioe ieuentid Image copyright Yr Urdd
Image caption Bydd y sioe ieuenctid am yr heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig

Yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bydd bron 300 o blant a phobl ifanc yn perfformio mewn sioeau cerdd arbennig.

Yn ystod yr wythnos bydd Newyddion Ar-lein yn rhoi sylw i weithgareddau'r Eisteddfod.

Bydd 250 o blant ysgolion cynradd y sir yn cymryd rhan yn y sioe gynradd o'r enw Pentigili.

Bydd y sioe gerdd am hanes yr ardal o gyfnod y Llychlynwyr hyd heddiw.

Cyfarwyddo

Meredydd Baker, sydd yn y gorffennol wedi gweithio gyda Theatr Clwyd a'r National Theatre of Wales, fydd yn cyfarwyddo'r sioe.

Bydd y sioe gerdd yn cynnwys caneuon gwreiddiol yn ogystal ag addasiadau o gerddoriaeth glasurol megis In the Hall of the Mountain King gan Grieg.

Tua 50 fydd yn y sioe ieuenctid, Gelli Gyfrin, gydag aelod ieuengaf o'r cast yn 14 oed a'r hynaf yn 24 oed.

Y criw ifanc yn y sioe sydd wedi datblygu'r syniadau ar gyfer y sioe gerdd, dan arweiniad Gareth Ioan.

Mae'r tîm cynhyrchu o Theatr Felinfach a Jason Lye-Phillips o Sir Benfro yw'r cyfarwyddwr cerdd.

'Heriau'

Dywedodd Dwynwen Lloyd Evans, Pennaeth Theatr Felinfach: "Gall y gynulleidfa ddisgwyl stori afaelgar am yr heriau sydd yn wynebu cymunedau gwledig a'r newidiadau o ran iaith, diwylliant a'r amgylchedd.

"Mae'r stori yn ymdrin gyda'r tensiynau sy'n codi rhwng y gymdeithas amaethyddol, draddodiadol â chymdeithas amgen amgylcheddol," meddai.

"Mae'r thema ffiniau yn rhedeg trwy'r sioe hefyd - ffiniau ieithyddol, diwylliannol a hunaniaeth gan weld pwy sydd yn herio, pwy sy'n gwthio a phwy sydd yn croesi'r ffiniau."

Roedd y criw cynradd yn "wych," meddai.

"Rwy'n ffodus iawn o gael cydweithio gyda'r plant," meddai.

"Mae'r ysbrydoliaeth ar gyfer y sioe wedi dod o hanes cyfoethog Sir Benfro.

"Ystyr pentigili yw pen y daith ac roedd hefyd yn enw ar bapur bro lleol a ddechreuwyd gan Elfed Lewis yng nghylch Berea yn y saithdegau.

"Yn ystod y sioe rydyn ni bob hyn a hyn yn cwrdd â ffermwr o'r enw Arthur, sydd yn chwilio am ei fochyn, sef y Twrch Trwyth a hwn yw'r llinyn sydd yn cysylltu'r holl olygfeydd.

'Yn wahanol'

"Mae'r profiad o weithio gyda 250 o blant yn wahanol i unrhyw beth yr wy' wedi ei wneud yn y gorffennol ac, yn sicr, yn brofiad y bydda' i'n ei drysori."

Bydd y sioe gynradd, Pentigili, yn y Pafiliwn nos Fawrth a nos Fercher, Mai 28 a 29.

Bydd y sioe ieuenctid, Gelli Gyfrin, yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau nos Wener, brynhawn a nos Sadwrn a nos Lun, Mai 24, 25 a 27.