April: Achos yr amddiffyn yn dechrau

Mark Bridger Image copyright Julia Quentzler
Image caption Mae Mark Bridger yn gwadu iddo lofruddio April Jones

Mae disgwyl i'r amddiffyniad ddechrau yn ddiweddarach yn achos llofruddiaeth April Jones.

Mae Mark Bridger o bentref Ceinws ger Machynlleth, yn gwadu iddo gipio a llofruddio'r ferch 5 oed. Mae e hefyd yn gwadu iddo geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Diflannodd April Jones tra'n chwarae ger ei chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

Mae Mr Bridger yn dweud ei fod wedi ei tharo yn ddamweiniol gyda'i Land Rover a'i fod yn methu cofio be wnaeth e gyda'i chorff oherwydd ei fod yn feddw ac mewn panig.

Ond mae'r erlyniad yn honni bod y diffynnydd wedi lladd April ar ôl ei chipio pan oedd hi'n chwarae ger ei chartref yn stad Bryn-Y-Gog.

Mae disgwyl i achos yr erlyniad ddod i ben yn swyddogol yn hwyrach cyn i achos yr amddiffyniad ddechrau.

Penglog dynol

Ddydd Mawrth clywodd y rheithgor mai darnau esgyrn penglog dynol gafodd eu darganfod mewn lle tân yng nghartre' Mark Bridger.

Dywedodd yr arbenigwr esgyrn, Dr Julie Roberts, wrth Lys y Goron yr Wyddgrug ei bod wedi cymharu un o'r darnau gydag un o benglog plentyn rhwng pedair ac wyth oed.

Fe ddaeth hi i'r casgliad mai esgyrn wedi eu llosgi oedd y darnau a bod pedwar o'r darnau yn gysylltiedig â'r penglog.

Dywedodd nad oedd yn bosibl dod i gasgliad clir ynglŷn â'r pumed darn.

Dywedodd y Dr Roberts; "Roeddwn i'n hyderus mai darn o benglog dynol oedd hwn".

Ar ran yr amddiffyn fe gododd Brendan Kelly QC amheuon am gasgliadau'r Dr Roberts, gan ddweud bod un arbenigwraig ryngwladol yn y maes yn anghytuno gyda'i thystiolaeth.

Roedd yr Athro Sue Black wedi codi amheuon am ei chasgliadau ar ôl i Wasanaeth Erlyn y Goron gysylltu gyda hi'r llynedd, yn ôl Mr Kelly.

Dywedodd yr Athro Black wrth y llys nad oedd yna, yn ei barn hi, dystiolaeth wyddonol i gadarnhau bod un o'r darnau yn perthyn i benglog plentyn.

Mae'r achos yn parhau ddydd Mercher.

Straeon perthnasol