Awyren: Teyrnged i'r dyn fu farw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NW Police
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Iain Nuttall yn y ddamwain awyren ddydd Sul

Mae gwraig dyn fu farw mewn damwain awyren ger Caernarfon ddydd Sul wedi rhoi teyrnged iddo.

Lladdwyd Iain Nuttall, gyrrwr lori 37 oed o Blackburn yn Sir Gaerhirfryn, pan ddaeth yr awyren fechan yr oedd yn teithio ynddi i lawr ger Maes Awyr Caernarfon.

Mae mab Mr Nuttall mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty gydag anafiadau i'r ben a'i stumog, ac mae tad Mr Nuttall - peilot yr awyren - hefyd yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol iawn gydag anafiadau drwg i'w goesau.

Dywedodd Michelle Nuttall fod ei gŵr yn ddyn teulu cariadus. Roedd y ddau wedi bod yn briod ers 14 mlynedd.

"Roedd Iain yn dad gwych oedd yn caru ei fab bob tamaid," meddai.

"Roedd hefyd yn fab i Jean, llys fab i Trevor, brawd i Claire ac ewythr i Alex. Mae'r teulu yn cael trafferth dygymod â'r ffaith fod hyn wedi digwydd.

"Ei brif ddiddordeb oedd beiciau modur, ac roedd yn mwynhau treulio amser yn reidio gyda ffrindiau a mynd i ddigwyddiadau beicio modur."

Pan oedd yn 17 oed ymunodd Mr Nuttall â Chatrawd Brenhinol y Ffiniau a bu'n gwasanaethu gyda'r fyddin am tua wyth mlynedd. Gadawodd y fyddin yn fuan wedi iddo briodi â Michelle.

Adeg ei farwolaeth roedd yn gweithio fel gyrrwr lori, a chyn hynny bu'n gweithio yn y diwydiant diogelwch.

Straeon perthnasol