Ynys Môn: Comisiynwyr yn gadael

Pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn
Image caption Cafodd comisiynwyr eu penodi i reoli Cyngor Sir Ynys Môn yn 2011

Mae Gweinidog Llywodraeth Leol Cymru Lesley Griffiths wedi cadarnhau y bydd comisiynwyr yn gadael Cyngor Sir Ynys Môn ar ddiwedd mis Mai, gan ddod ag ymyrraeth Llywodraeth Cymru yn yr awdurdod i ben.

Cafodd comisiynwyr eu penodi gan y Gweinidog Llywodraeth Leol ar y pryd, Carl Sargeant, i redeg yr awdurdod ym mis Mawrth 2011 wedi cyfres o adroddiadau ac archwiliadau beirniadol iawn o'r cyngor.

Ym mis Hydref 2012, fe gafodd presenoldeb y comisiynwyr ei leihau yno, a dywedodd Mr Sargeant bod yr awdurdod wedi parhau i wella ers hynny.

Fe awgrymodd Mr Sargeant ym mis Chwefror eleni y byddai ymyrraeth y comisiynwyr yn gorffen yn llwyr ar Fai 31, ac fe ddaeth cadarnhad o hynny ddydd Iau.

Clymblaid

Yn gynharach yn y mis, cafodd etholiadau'r cyngor eu cynnal - etholiadau a gafodd eu gohirio am flwyddyn oherwydd y trafferthion ar yr ynys.

Yn dilyn yr etholiad, bydd clymblaid rhwng Llafur (3 aelod) a'r grŵp o aelodau annibynnol (14 aelod) yn rheoli'r awdurdod.

Wrth wneud ei chyhoeddiad ddydd Iau dywedodd Lesley Griffiths:

"Ym mis Mawrth, cymeradwyodd y Cyngor ei gyllideb ar gyfer 2013-14 ac fe aeth i'r afael â'r heriau a oedd yn codi yn sgil hyn mewn modd a oedd o leiaf mor aeddfed ag agwedd unrhyw awdurdod lleol arall.

"Dyma'r awdurdod lleol cyntaf yn y gogledd, a dim ond yr ail yn gyffredinol, i ennill Safon Ansawdd Tai Cymru.

"Yn ddiweddar rhoddwyd canmoliaeth uchel i'r cyngor dan gategori Prosiect Rheoli Newid y Sector Cyhoeddus ar gyfer y flwyddyn gan y Gymdeithas Ymgyngoriaethau Rheoli.

"Mae hyn yn llwyddiant nodedig i Gyngor oedd mewn cyflwr mor wael dim ond bedair blynedd yn ôl.

'Gweinyddiaeth sefydlog'

"Nid mater i mi yw pwy sy'n rhedeg y Cyngor. Yr hyn sy'n hanfodol yw bod hynny'n arwain at weinyddiaeth sefydlog ac effeithiol.

"Heddiw bydd gan y cyngor arweinydd newydd, a bydd hynny'n nodi dechreuad newydd. Gwaith y garfan newydd o gynghorwyr fydd adeiladu ar gynnydd eu rhagflaenwyr o dan arweiniad y comisiynwyr.

"Mae cyfle i'r cyngor hwn fod yn esiampl i weddill y byd llywodraeth leol.

"Mae'r cyngor wedi dangos egin adferiad, a'n gobaith yw y bydd modd iddynt feithrin yr addewid hwn a dangos eu bod yn gallu sicrhau adferiad cynaliadwy a gwelliant parhaus.

"O ystyried y cynnydd y mae'r cyngor wedi'i wneud hyd yma, rwy'n ffyddiog y gall ymdrin â'i faterion ei hun heb ymyrraeth allanol. Mae'r comisiynwyr ac Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cytuno â'r farn hon."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.