Cais i adeiladu amlosgfa yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Edward Davies eisiau adeiladu amlosgfa newydd

Bydd amlosgfa newydd yn cael ei hadeiladu yn Llaneurgain ger Yr Wyddgrug os bydd cais cynllunio gŵr lleol yn llwyddiannus.

Mae Edward Davies sy'n rhedeg cwmni angladdau yn Licswm yn credu bod angen amlosgfa arall yn y gogledd.

Bydd yn cyflwyno ei gais cynllunio i Gyngor Sir y Fflint wythnos y Sulgwyn.

Dim ond tair amlosgfa sydd yno ar hyn o bryd - ym Mae Colwyn, Bangor a Wrecsam.

£100

Os yw teuluoedd yn mynd i Amlosgfa Caer, mae'n costio dros £100 yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau i bobl o'r tu allan i'r ardal.

Yn ôl Mr Davies, mae rhai pobl wedi gorfod disgwyl am dair wythnos.

"Mae gofyn amdano'n bendant," meddai Mr Davies ar y Post Cyntaf.

"Dydi o ddim yn deg ar y teuluoedd. Dyw wythnos neu 10 diwrnod ddim yn ddrwg ond mae aros pythefnos yn rhy hir.

"'Dan ni'n arfer cael amser prysur o gwmpas Nadolig ond flwyddyn yma mae pobl wedi gorfod aros tair wythnos drwy'r flwyddyn i gael mynd yno (Amlosgfa Caer)."

Gan fod yr ystadegau diweddaraf yn dangos bod hyd at 70% o angladdau mewn amlosgfeydd, prin yw'r rhai sydd ddim yn cydnabod yr angen am amlosgfa newydd.

'Methu y bobl'

Dywedodd y Parchedig Eirlys Griffith o'r Wyddgrug: "Mae amlosgi yn dod yn fwy poblogaidd oherwydd bod pobl wedi troi eu cefn ar gapel ac eglwys.

"Mae amlosgfa yn rhywle niwtral iawn ac felly rwy'n gweld gwir angen rhywbeth yn lleol.

"Os nad ydan ni'n medru cynnig y math yma o wasanaeth iddyn nhw 'dan ni'n methu y bobl."

Straeon perthnasol