Record presenoldeb y teulu James yn parhau

Aelodau o'r teulu
Image caption Dyw Aled James ddim wedi colli dim un diwrnod o'r ysgol fel ei frawd, ei fam a'i hen famgu

Mae bachgen ifanc o Grymych wedi cyflawni dipyn o gamp. Ers cychwyn ei addysg dyw Aled James, sydd yn 18 oed, heb golli yr un diwrnod o'r ysgol.

Ond nid y fo ydy'r unig aelod o'r teulu i gael presenoldeb perffaith tra'n ddisgybl. Mi oedd ei frawd Carwyn, ei fam Anne a'i hen fam-gu Nellie yn yr ysgol bob diwrnod hefyd.

Dyw Cyngor Sir Benfro ddim yn gwybod am unrhyw deulu arall sydd wedi llwyddo i wneud hyn dros gyfnod o 80 mlynedd a hynny ar draws tair cenhedlaeth.

"Dw i'n mwynhau mynd i'r ysgol... mae e fel ail deulu i fi a mi fyddai yn drist pan y byddai yn gadael," meddai Aled sydd yn ei flwyddyn olaf yn Ysgol Y Preseli erbyn hyn.

"Mae pobl yn dweud o fewn yr ardal ein bod ni wastad ar amser ar gyfer popeth a wnaeth e byth daro fy mhen i i beidio mynd. Chi jest yn codi a mynd. Fe fydd e yn brofiad od peidio mynd i'r ysgol.

Image caption Mae Aled James yn bwriadu treulio mwy o amser ar ffarm y teulu pan y bydd yn gorffen yn yr ysgol yn yr haf

"Dw i'n lwcus hefyd fy mod i ddim yn sâl yn aml... byth dim byd difrifol."

Mae pennaeth chweched dosbarth Ysgol Y Preseli wedi dweud bod y bachgen, sydd yn byw ar ffarm yng Nghrymych yn esiampl wych ar gyfer disgyblion eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Ken Rowlands: "Mae record Aled a'i frawd hyn Carwyn yn lwyddiant ysgubol yn enwedig y dyddiau yma.

"Rydyn ni yn clywed gymaint am driwantiaeth a phobl ifanc yn drwgweithredu mae'n bwysig i gofio faint ohonyn nhw sydd yn cyflawni pethau da sydd yn haeddu canmoliaeth."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.