Y frech goch: Sesiynau galw heibio ola'

Y frech goch
Image caption Iechyd Cyhoeddus Cymru: 33,000 o blant na phobl ifanc ddim wedi cael y brechiad MMR.

Mae'r sesiynau galw heibio ola' yn cael eu cynnal wrth i swyddogion awgrymu bod achosion newydd y frech goch yn arafu.

Ym Mhowys mae'r sesiynau yn adran cleifion allanol Ysbyty Aberhonddu ac Ysbyty'r Drenewydd tan 2.30pm.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi rhybuddio nad yw 33,000 o blant na phobl ifanc wedi cael y brechiad MMR.

Dywedodd Dr Meirion Evans: "Mae gostyngiad cyflym yn nifer yr achosion yn adlewyrchu'r ffaith fod cymaint wedi cael eu brechu.

'Pryderon'

"Ond mae pryderon y gall y clefyd amlygu ei hun mewn ardaloedd eraill."

Roedd nifer o achosion wedi bod yng Ngwent, meddai, ond awgrym bod yr awdurdodau ar fin eu rheoli.

"Gan fod hanner tymor yr wythnos nesa' bydd llai o gyswllt rhwng plant."

ACHOSION
Bwrdd iechyd Mawrth 2013 Ebrill 2013 Mai 2013 Cyfanswm
ABM 238 430 73 898
Hywel Dda 14 43 24 139
Powys 36 46 12 99
Canolbarth a'r gorllewin 288 519 109 1,136
Cymru 305 621 155 1,336

Hyd yn hyn mae 60,000 o frechiadau wedi cael eu rhoi oherwydd y gyfres o achosion yn ardal Abertawe a Phowys.

Bydd modd cael brechiad wrth drefnu â meddyg teulu.

1,136

Y cyfanswm o achosion erbyn hyn yw 1,136, cynnydd o 10 o fewn ychydig o ddyddiau.

Dim ond 19 o achosion oedd yng Nghymru yn 2011.

Daeth sesiynau brechu i ben yn holl ysgolion uwchradd Cymru - a rhai ysgolion cynradd - ddydd Gwener.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod 8,618 wedi cael eu brechu.

Straeon perthnasol