Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y rownd derfynol ar Faes yr Eisteddfod ar Awst 7

Y pedwar ar restr fer Dysgwr y Flwyddyn yw Craig ab Iago, Martyn Croydon, Kathryn Isaac a Darran Lloyd.

Cyhoeddwyd yr enwau yn Theatr y Scala, Prestatyn, ddydd Sadwrn.

Bydd y pedwar ar Faes yr Eisteddfod yn Ninbych, ddydd Mercher Awst 7, yn y rownd derfynol cyn clywed canlyniad y gystadleuaeth mewn seremoni y noson honno ym Melin Brwcws, Dinbych.

Wrth gyhoeddi enwau'r pedwar, dywedodd un o'r beirniaid, John Les Tomos: "Cawsom ni ddiwrnod arbennig iawn ym Mhrestatyn yn cyfarfod bron 20 o ddysgwyr brwdfrydig.

'Yn wych'

"Roedd y safon eleni'n wych, a roeddem ni fel beirniaid yn gwbl gytûn mai'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru sy'n elwa o benderfyniad y bobl yma i fynd ati i ddysgu Cymraeg.

"Fe fydden ni wedi hoffi rhoi rhagor o bobl ar y rhestr fer ond doedd dim modd gwneud hyn.

"Rhoddodd pawb berfformiad gwych yn eu cyfweliad ac rwy'n apelio ar bawb yn y gystadleuaeth eleni i gystadlu y flwyddyn nesaf.

"Roedd safon y gystadleuaeth yn anhygoel, ac mae'n argoeli i fod yn rownd derfynol arbennig yn Ninbych ymhen ychydig dros ddeufis. Llongyfarchiadau mawr i bawb."

'Ymroddiad'

Agored Cymru, y sefydliad dyfarnu yng Nghymru, yw noddwr cystadleuaeth a dywedodd Janet Barlow, prif weithredwr y sefydliad: "Ein llongyfarchion cynhesaf i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth eleni.

"Mae'r ymroddiad a safon yn eithriadol o uchel ac mae Agored Cymru'n falch i fod yn noddi digwyddiad a gweithgaredd mor boblogaidd."

Y ddau feirniad arall yw Eleri Swift Jones a Caryl Parry Jones.

Cyflwynir Tlws Dysgwr y Flwyddyn eleni gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru a bydd yr enillydd hefyd yn derbyn £300 er cof am David a Mary Jones, Gwenallt, Dinbych.

Bydd tri ymgeisydd arall y rownd derfynol yn derbyn tlysau llai, sydd hefyd yn rhoddedig gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, a £100 yr un eto'n rhoddedig er cof am David a Mary Jones.