£1.5m ar gyfer bywyd gwyllt

Alun Davies Image copyright Arall
Image caption Alun Davies: 'Amgylchedd Cymru dan bwysau cynyddol'

Mae disgwyl i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol gyhoeddi y bydd £1.5m ar gael i amddiffyn bywyd gwyllt.

Bydd Alun Davies yn cyhoeddi hyn yng Ngŵyl y Gelli Gandryll.

Y nod, meddai, yw helpu amgylchedd naturiol Cymru i ddygymod yn well â newid hinsawdd.

"Bydd y cyllid yn ategu llwyddiant y Gronfa Cydnerthedd ac Amrywiaeth Ecosystemau dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn ceisio sicrhau ecosystemau iach yng Nghymru," meddai.

'Pwysau cynyddol'

"Mae amgylchedd Cymru dan bwysau cynyddol oherwydd ein dulliau modern o ddefnyddio tiroedd a dyfroedd, sy'n arwain at bridd a dŵr o ansawdd wael ac yn rhoi mwy o bwysau ar rywogaethau a chynefinoedd fel y nodwyd yn yr adroddiad diweddar ar gyflwr byd natur, 'State of Nature'."

Er mwyn mynd i'r afael â'r heriau, meddai, mae angen rheoli holl adnoddau naturiol Cymru a deall sut mae modd cael y gwasanaethau sydd eu hangen, gan gynnal amgylchedd gryf ac iach ar yr un pryd.

"Mae cynnal ecosystemau iach yn llai costus na thrin problemau yn nes ymlaen," meddai.

"Er enghraifft, gall dulliau rheoli tir da yn nalgylchoedd afonydd gadw'r dŵr yn lân a lleihau llifogydd.

'Gwrthsefyll'

"Bydd ecosystemau sy'n gweithio'n dda yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd a thywydd garw yn well."

Bydd y Gronfa Cydnerthedd Ecosystemau yn canolbwyntio ar sicrhau gwell canlyniadau i gynefinoedd a rhywogaethau a mynd i'r afael â rhywogaethau goresgynnol estron yn y cyd-destun ehangach.

Cyfoeth Naturiol Cymru a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru fydd yn gweinyddu'r gronfa.

Bydd modd gwneud cais ar gyfer prosiect rhwng Mai 28 a Gorffennaf 4.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.