Comisiynydd i adolygu cartrefi gofal

Henoed Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae Sarah Rochira eisiau clywed am brofiadau pobl sydd yn byw mewn cartrefi gofal

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyhoeddi y bydd hi'n cynnal adolygiad o gartrefi gofal.

Y bwriad yw gweld os oes gyda phobl sydd yn byw mewn cartrefi gofal ansawdd da o fywyd.

Er bod Sarah Rochira yn dweud eu bod wedi dod ar draws nifer o arferion da mae'n dweud hefyd bod angen mwy o gysondeb ar draws Cymru.

Yn ystod yr adolygiad bydd lleisiau pobl hŷn, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn cael eu clywed.

Bydd y Comisiynydd a'i thîm hefyd yn siarad gyda chynghorau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, Darparwyr Cartrefi Gofal, Rheoleiddwyr ac Arolygwyr.

Argymhellion

Ar ol i'r dystiolaeth gael ei gasglu bydd y comisiynydd yn tynnu sylw at y gofal da sydd yn digwydd yn y cartrefi. Ond fe fydd hi hefyd yn son am unrhyw welliannau sydd angen digwydd ac yn cyflwyno argymhellion.

Dywedodd Sarah Rochira: "Ers i mi ddechrau yn fy swydd, rwyf wedi siarad llawer am yr angen i wneud yn siŵr bod pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru'n ddiogel, yn derbyn gofal da a bod ganddyn nhw ansawdd bywyd da.

"Rwyf wedi ymweld â nifer o gartrefi gofal ac wedi gweld llawer o arferion da hyd a lled Cymru drosof fy hun, ond rwyf wedi sôn sawl tro am fy mhryderon nad yw hyn yn gyson ac nad ydyn ni'n cael pethau'n iawn i bawb.

"Rhaid i ni gofio bod cartref rhywun yn llawer mwy na brics a mortar, dyma ble dylech chi deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel, ble dylech chi dderbyn gofal da a bod yn hapus."

Disgwyl bywyd da mewn cartref

Ychwanegodd y comisiynydd mae'r bobl sydd yn byw yn y cartrefi fydd 'wrth galon' unrhyw argymhellion ac y dylen nhw ddisgwyl cael ansawdd bywyd da wrth fyw mewn cartref gofal:

"Gadewch i ni gofio nad grŵp ar wahân yw pobl hŷn, ond ein mamau, ein tadau, ein teuluoedd, ein ffrindiau, rhai sy'n annwyl i ni. Mae gan bob un yr hawl i gael y gofal gorau posibl, ond yn fwy na hynny, y bywydau gorau posibl."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.