5,000 yn llai o ymwelwyr er gwaethaf y tywydd sych

Ymbarel haul ar faes Eisteddfod
Image caption Wedi'r glaw ddydd Llun, daeth yr haul allan ar faes Eisteddfod yr Urdd 2013 yng Nghilwendeg ar fore Mawrth.

Ychydig dros 19,000 ddaeth i faes eisteddfod yr Urdd ar ail ddiwrnod yr ŵyl.

Er bod hynny'n 5,137 yn llai na'r llynedd, mae cyfarwyddwr y digwyddiad, Aled Siôn, yn dweud eu bod yn hyderus o gyrraedd y targed ariannol.

Roedd 19,384 o ymwelwyr ar faes yr eisteddfod ar ddydd Mawrth 28 Mai 2013 o gymharu â 24,521 ddaeth i Lynllifon yn 2012.

Dywedodd Mr Siôn bod hynny i'w ddisgwyl o ystyried y glaw mawr ar y maes ar y Llun cyntaf.

"Mae wedi bod yn ddiwrnod da," mynnodd. "Roeddem ni'n gallu gweld o nifer y ceir oedd yn dod mewn bod llai o geir.

"Beth sy'n galonogol yw ein bod ni ar darged incwm tocynnau."

Nod yr Urdd yw sicrhau 90,000 o ymwelwyr gydol yr wythnos.

Dywedodd Mr Siôn bod eisteddfodau'r de yn tueddu i ddenu llai o ymwelwyr na rhai'r gogledd.

Er i'r Llun cyntaf ddioddef gwynt a glaw mawr, roedd y dydd Mawrth yn Sir Benfro yn ddiwrnod sych, heb gawod o law. Mae'r maes yn sych, a dim trafferthion traffig.

Straeon perthnasol