Golff
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Y Gymraeg a chwaraeon

3 Mehefin 2013 Diweddarwyd 22:04 BST

Mae angen i'r cyrff llywodraethu chwaraeon yng Nghymru gymryd y Gymraeg o ddifri, yn ôl ymgyrchwyr iaith sydd wedi ymateb i ymchwil gan BBC Cymru.

Mae'r ymchwil yn dangos fod 37 o'r 42 sefydliad sy'n derbyn arian cyhoeddus yn cynnal gwefannau uniaith Saesneg.

Dim ond tri o'r 11 corff sy'n derbyn dros £400,000 sydd â pholisi iaith Gymraeg.

Yn ôl Chwaraeon Cymru, sy'n gyfrifol am rannu'r arian cyhoeddus, mae'n rhaid blaenoriaethu.

Adroddiad Steffan Powell.