MMR: Cyrraedd y nod am y tro cyntaf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer y plant dyflwydd oed sy'n cael eu brechiad MMR cynta' wedi codi dros 95% am y tro cyntaf

Am y tro cynta' mae nifer y plant dyflwydd oed sy'n cael eu dôs cyntaf o'r brechiad MMR wedi cyrraedd y targed o 95% ar draws Cymru.

Cadarnhawyd hyn wrth i Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi'r ffigurau diweddara' am nifer yr achosion o'r frech goch, sy'n dangos fod y nifer wedi codi i 1171.

Mae hyn yn gynnydd o 13 ers yr wythnos diwetha', sy'n dangos fod yr haint yn lledaenu'n arafach erbyn hyn.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mawrth, roedd nifer y plant dyflwydd oed a gafodd eu brechiad MMR cynta' rhwng Ionawr a Mawrth 2013 wedi codi dros 95% am y tro cyntaf.

Targed

95% yw targed Sefydliad Iechyd y Byd, a'r canran mae arbenigwyr yn ei gredu sydd ei angen i atal y frech goch rhag lledaenu.

Yn y cyfamser, mae cyfartaledd o 90% o blant pump oed wedi cael eu hail ddos o'r brechiad - sy'n llai na'r nod o 95% ond yn parhau'n sefydlog o'i gymharu â'r tri mis blaenorol.

Ond dyw pob rhan o Gymru ddim yn cyrraedd y targed o 95% ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n rhybuddio rhieni i sicrhau bod eu plant yn cael eu brechu.

Roedd y rhan fwyaf o achosion o'r frech goch wedi dod i'r amlwg yn ardal Abertawe, a hynny mewn plant rhwng 10 ac 18 oed.

'Risg yn parhau'

Dywedodd Dr Marion Lyons, o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Rydym wrth ein boddau bod cyfartaledd o dros 95% yn cael eu dos cyntaf o MMR, gan basio'r targed am y tro cyntaf. Mae'n wych gweld fod rhieni plant ifanc yn deall pwysigrwydd y brechiad hwn.

"Ond mae lefelau brechu ymhlith plant rhwng 10 ac 18 oed yn dal yn rhy isel. Tra bod y ganran yn îs na 95% mewn rhai rhannau o Gymru, mae 'na risg y gallai'r frech goch barhau i ledaenu.

"Rydym yn dal i annog rhieni i sicrhau fod eu plant yn cael eu brechu'n 12 mis oed, neu mor fuan â phosib wedi hynny.

"Dyw'r ffigurau ddim yn golygu ein bod wedi cyrraedd y targed 95% ar gyfer pob oedran a dyna pam mae cymaint o achosion o'r frech goch ymhlith y grŵp 10 i 18 oed er gwaetha'r ffaith fod mwy o blant iau yn cael y brechiad MMR.

"Rydym yn parhau i ddweud y dylai unrhyw un a gafodd eu geni ar ôl 1970, ac sydd ddim wedi cael y frech goch nac wedi cael dau ddos o MMR, sicrhau eu bod yn cael eu brechu cyn gynted â phosib."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol