Taro a ffoi: Dedfrydu gyrrwr fan

Matthew Trvdon Image copyright Julia Quenzler
Image caption Argraff artist o Matthew Trvdon mewn ymddangosiad blaenorol yn y llys

Bydd dyn a laddodd fam i dri ac anafu 17 o bobl eraill - gan gynnwys saith o blant - yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd yn ddiweddarach.

Bu farw Karina Menzies, 31 oed, pan gafodd ei tharo gan fan oedd yn cael ei gyrru gan Matthew Tvrdon ym mis Hydref y llynedd.

Mae Tvrdon, sydd â sgitsoffrenia paranoaidd, wedi pledio'n euog i ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Mae'r dyn 32 oed hefyd wedi cyfaddef i saith cyhuddiad o geisio llofruddio a chyhuddiadau eraill gan gynnwys tri o fwriadu achosi newid corfforol difrifol.

Adolygiad

Ar ddiwrnod cynta'r gwrandawiad dedfrydu ddydd Mercher, clywodd y llys fod Tvrdon wedi gyrru'r fan am hanner awr ar hyd llwybr wyth milltir yng nghanol Caerdydd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cafodd taith Matthew Tvrdon trwy orllewin Caerdydd ei ffilmio ar deledu cylch cyfyng

Tarodd yn erbyn pobl oedd yn cerdded ar ymyl y ffordd wrth iddo dargedu oedolion â phlant mewn pum lleoliad gwahanol.

Yn y digwyddiad mwyaf difrifol, aeth â'r fan o flaen gorsaf dân Trelái lle'r oedd Ms Menzies yn cerdded gyda dau o'i phlant.

Gwthiodd hi'r plant o'r ffordd cyn i'r fan ei tharo a bu farw o'i hanafiadau.

Gwelodd y llys luniau o gamerâu cylch cyfyng yn dangos yr heddlu yn ceisio atal y fan yr oedd Tvrdon yn ei gyrru. Pan gafodd ei arestio dangosodd profion nad oedd wedi bod yn yfed na chymryd cyffuriau.

Treuliodd Tvrdon gyfnod mewn gofal seiciatryddol yn 2003 a 2007, ond erbyn 2011 roedd wedi rhoi'r gorau i gymryd meddyginiaeth am ei gyflwr.

Yn y cyfamser mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn ystyried cyfeirio'r achos ar gyfer adolygiad annibynnol.

Straeon perthnasol