Cynllun gwirfoddoli gan yr eisteddfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Datblygu sgiliau a magu hyder yw'r nod gyda'r cynllun 'Yma i helpu'

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig cyfleoedd i bobl wirfoddoli yn ystod wythnos yr ŵyl ym mis Awst a hynny trwy gynllun newydd 'Yma i helpu'.

Mae'r cynllun yn cael ei lansio yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli.

Tra bod y brifwyl wastad yn chwilio am bobl i roi eu hamser mae dirprwy drefnydd yr eisteddfod yn dweud bod y project hwn yn wahanol: "Ein bwriad yw rhoi profiad gwirioneddol i unrhyw un a ddaw atom fel rhan o'r cynllun 'Yma i Helpu', gan gynnig hyfforddiant strwythuredig ac achrediad," meddai Alwyn Roberts, Dirprwy Drefnydd yr Eisteddfod.

Hyfforddiant

Mae'r eisteddfod yn cydweithio gydag asiantaethau gwahanol megis y Ganolfan Byd Gwaith er mwyn annog pobl leol yn Sir Ddinbych i wirfoddoli a bydd modd i unigolion dderbyn achrediad mewn gofal cwsmer.

Gobaith y brifwyl yw y bydd y cynllun yn ffordd i bobl ddi-waith ddatblygu sgiliau newydd a magu hyder: "Mae dros hanner miliwn o bobl Cymru'n cymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli ffurfiol, ac rydym yn gwybod bod llawer yn awyddus i gael cyfle i wirfoddoli drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Ychydig o gyfleoedd sydd i wirfoddoli mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru, felly gobeithio y bydd y cynllun hwn yn Sir Ddinbych a'r Cyffiniau eleni'n cael croeso brwd."

Y math o waith y bydd gwirfoddolwyr yn medru gwneud bydd arwain teithiau tywys o amgylch y maes, cynghori a rhoi help i ymwelwyr ac ymateb i ymholiadau yn y Ganolfan ymwelwyr.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda'r eisteddfod a'r dyddiad cau i wneud cais yw Mehefin 30.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol