Cynllun addysgu 'trawsnewidiol'

  • Cyhoeddwyd
iPad
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r disgyblion yng Nghasllwchwr yn defnyddio cyfrifiaduron tabled tebyg i hwn

Mae Gweinidog Addysg Cymru yn credu y gall dull newydd o ddefnyddio cyfrifiaduron mewn ysgolion drawsnewid y ffordd y mae plant yn cael eu dysgu.

Dywedodd Leighton Andrews wrth BBC Cymru ei fod am weld pawb yn y byd addysg yng Nghymru yn gweld gwaith cynllun arbennig yn Ysgol Gynradd Casllwchwr yn Abertawe.

Yno mae gan bob disgybl blwyddyn 6 gyfrifiadur tabled, ac mae hwnnw'n ganolog i gwricwlwm yr ysgol.

Pan gafodd y cynllun ei weithredu mewn ysgol arall gyda dosbarth o blant 11 oed, aeth eu hoedran darllen ar gyfartaledd i fyny o un plentyn naw oed i blentyn 13 oed mewn cwta naw mis.

Dywed athrawon sy'n rhan o'r cynllun nad ydyn nhw erioed wedi gweld newid mor ddramatig.

'Potensial trawsnewidiol'

Wrth siarad gyda BBC Cymru dywedodd Mr Andrews: "Rydym wedi clywed am brofiadau Casllwchwr ac ysgolion eraill sy'n flaengar yn dechnolegol, ac rydym wedi rhannu'r profiadau.

"Rydym wedi rhoi'r cyllid yn ei le, ond yr hyn sy'n bwysig nawr yw bod y bobl sy'n gwneud penderfyniadau mewn awdurdodau lleol yng Nghymru - boed hynny'n gyfarwyddwyr addysg neu'n aelodau cabinet gyda chyfrifoldeb am addysg - yn cael gweld hyn gyda'u llygaid eu hunain er mwyn deall y potensial trawsnewidiol o'r hyn y mae Casllwchwr wedi llwyddo i wneud."

Bu disgyblion o Gasllwchwr yn rhannu eu gwybodaeth am y cynllun gydag Ysgol Gynradd Sea View yn Abertawe.

Ar ddechrau'r cyfnod roedd gan ddisgyblion blwyddyn 6 (11 oed) oedran darllen ar gyfartaledd o'r hyn fyddai'n cael ei ddisgwyl gan blentyn 9 oed.

Naw mis yn ddiweddarach, mae'r oedran darllen wedi cynyddu, a bellach mae e'r hyn y byddai rhywun yn ei ddisgwyl gan blentyn 13 oed.

Hybu diddordeb

Dywedodd y pennaeth Dawn Phillips bod y newid wedi dechrau ar unwaith.

"Roedd yn golygu eu bod wedi cael hyder yn syth," meddai.

"Fe wnaethon ni sylwi fod ganddyn nhw lawer mwy o ddiddordeb mewn dysgu....roedd llawer mwy o holi, roedd ganddyn nhw ddiddordeb dod i'r ysgol ac fe wellodd ein ffigyrau presenoldeb.

"Roedd diddordeb gan y rhieni hefyd, felly roedden nhw am ddod i mewn i weld beth oedd yn digwydd."

'Dim pregethu'

Y dyn sy'n gyfrifol am y cynllun yw Pennaeth Gweithredol Ysgol Gynradd Casllwchwr, Simon Pridham. Dywedodd:

"Rwy'n credu ei bod yn annerbyniol i athro heddiw ddweud 'Dydw i ddim yn gwneud IT'. Waeth iddyn nhw ddweud 'Dydw i ddim yn gwneud llythrennedd' oherwydd mae technoleg gwybodaeth mor ganolog i addysgu.

"Os ydych yn cysylltu gyda phlentyn a'i ysbrydoli fe allwch chi fynd â'r plentyn i rywle.

"Ond mae cysylltu gydag athrawon a'u hysbrydoli yn fater gwahanol. Dyna pam y mae'n rhaid i blant fod yng nghanol hyn.

"Fedrwn ni ddim pregethu at blant. Mae'n rhaid iddyn nhw ddangos rhai elfennau o hyn i ni, ac mae'n rhaid gadael iddyn nhw arwain yr addysgu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol