Dau wedi'u hanafu wedi damwain awyren yn Sir Benfro

Mae'r ardal wedi ei chau i'r cyhoedd wrth i'r heddlu ymchwilio
Image caption Mae'r ardal wedi ei chau i'r cyhoedd wrth i'r heddlu ymchwilio

Cafodd dau o bobl eu hanafu wedi i'w hawyren fechan daro yn erbyn coed a phlymio i'r ddaear i'r de o Aberteifi, yng ngorllewin Cymru.

Cadarnhaodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod awyren microlight ddwy-sedd wedi disgyn i'r ddaear yn Rhos-hyl, Sir Benfro, tua 11:10am ddydd Sul.

Cafodd y dyn a'r ddynes oedd yn teithio yn yr awyren driniaeth cymorth cyntaf yn y fan a'r lle gan fod y ddau yn cwyno bod ganddynt boen cefn.

Cafodd un ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys, Abertawe, a chafodd y llall ei gludo mewn ambiwlans i Ysbyty Glan Gwili yng Nghaerfyrddin.

Dyw hi ddim yn ymddangos bod yr un o'r ddau wedi cael anafiadau difrifol, yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.

Cafodd tri chriw o Aberteifi, Crymych a Chastellnewydd Emlyn eu galw i'r safle i sicrhau fod yr awyren yn ddiogel ac na fyddai'n mynd ar dân.

Image caption Daeth yr awyren lawr yn Rhos-hyl, Sir Benfro

Mae'r safle bellach wedi ei gau i'r cyhoedd wrth i'r heddlu ymchwilio i'r digwyddiad.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed-Powys:

"Ar ddydd Sul, Mehefin 9, tua 11:00am, gerllaw llain lanio breifat Plasty Rhosygilwen, Cilgerran, tarodd awyren ysgafn yn erbyn derwen a glanio mewn cae cyfagos ychydig wedi iddi gychwyn ar ei thaith.

"Cafodd y peilot gwrywaidd a'i deithiwr benywaidd anafiadau yn y ddamwain, ond ar hyn o bryd dyw'r anafiadau ddim yn rhai difrifol.

"Mae'r peilot yn un profiadol iawn. Mae teuluoedd y ddau wedi cael gwybod."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.