BBC Cymru Fyw

Creu cyfleoedd

Published
image copyrightother
image captionFel rhan o'r arlwy, mae Casi Wyn (chwith) a Meinir Gwilym (dde) yn perfformio mewn cyngerdd ar nos Lun, Mehefin 10

Ceisio darganfod a hyrwyddo talent yng ngogledd Cymru yw nod arbenigwyr y diwydiant cerdd wrth iddynt lansio ymgyrch newydd yn y rhanbarth.

Rhwng Mehefin 10-18, mae staff y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn ymweld ag Ynys Môn, gan gynnal nifer o ddigwyddiadau.

Yn eu plith mae trafodaeth o'r enw 'Gweithio gyda Cherddoriaeth yng Ngogledd Cymru: Beth sy'n Dda, Beth sy'n Ddrwg, Beth sydd ei Angen' yng Nghlwb Pêl-droed Llangefni ar nos Fawrth, Mehefin 11, rhwng 6-8pm.

Un o'r siaradwyr yw Sam Airey, yn wreiddiol o Sir Fôn, ond sydd bellach yn byw yn Leeds - mae ei gerddoriaeth yn cael ei chwarae yn rheolaidd ar Radio 1 erbyn hyn.

Gweithgareddau

Bydd nifer o gyngherddau a seminarau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos, ynghyd â sesiwn rwydweithio mewn partneriaeth â National Theatre Wales - cyfle i gerddorion lleol, busnesau a sefydliadau ddod ynghyd.

Ar nos Lun Mehefin 10, mae Sam Airey yn perfformio mewn cyngerdd gyda'r gantores o Fangor, Casi Wyn, a Meinir Gwilym o Langristiolus.

Dywedodd Sam Airey: "Rwy'n credu ei fod yn gyfle gwych i'r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig ddod ynghyd ag artistiaid, cynhyrchwyr, hyrwyddwyr a rheolwyr yn y gogledd.

"Rwy'n gwybod pa mor unig y gall hi fod i rywun sy'n cychwyn ei yrfa fel artist ar Ynys Môn, yn chwarae cerddoriaeth mewn cymuned fechan a meddwl sut fyddai orau i gysylltu gyda'r tir mawr a gweddill y DU.

"Mae'r ymweliad yma gan y Sefydliad yn ffordd o atgoffa pobl fod 'na help ar gael, bod 'na gyfleoedd yno, a bod hi'n bosib dilyn gyrfa ym myd cerddoriaeth. Os alla' i wneud o, fedrwch chi hefyd."

Dywed y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig mai eu prif amcan yw datblygu a chynnal sector cerddoriaeth sy'n gynaliadwy yng Nghymru trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth a llais i'r rhai sy'n gweithio yn y maes.