Darnau punt
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Economi: Yw'r gwaetha' drosodd?

10 Mehefin 2013 Diweddarwyd 08:26 BST

Mae 'na bum mlynedd bellach ers yr argyfwng ariannol mawr, ac mae dau ddirwasgiad wedi bod ers hynny - felly sut mae pethau erbyn hyn?

Yw pethau'n dal i fod yn anodd, neu a yw'r gwaetha' drosodd?

Yw hwn yn gyfnod da i fusnesau geisio tyfu?

Gohebydd Busnes BBC Cymru, Ellis Roberts, sy'n edrych ar rai o'r cwestiynau hyn.