System budd-dal anabl newydd yn dechrau

cadair olwyn Image copyright Thinkstock
Image caption Mae mwy na 3 miliwn o bobl yn derbyn budd-dal anabl

Mae system newydd i roi budd-daliadau i bobl anabl wedi cael ei gyflwyno ar draws Cymru a Lloegr.

Bydd y lwfans byw i bobl anabl yn dod i ben yn raddol, ac yn ei le mae'r taliad annibyniaeth bersonol (TAP) yn cael ei gyflwyno.

Dywed Llywodraeth Prydain y bydd yr adnoddau yn mynd i'r llefydd priodol gyda'r system newydd ac i'r rhai sydd angen help fwyaf.

Gall y broses newydd gymryd o leia' dwy flynedd cyn bod pawb yn cael eu hailasesu.

Ar hyn o bryd mae ryw 3.3 miliwn o bobl anabl yn derbyn budd-dal.

Ond mae'r llywodraeth yn dweud y gall sefyllfaoedd rhai unigolion wella dros amser a bod angen asesu yn rheolaidd.

Asesu

Bydd tua 75% o unigolion yn gorfod cael cyfweliadau wyneb yn wyneb er mwyn penderfynu os oes angen yr arian arnynt.

Mae ffigyrau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn darogan bydd 450,000 yn llai o bobl yn medru hawlio budd-dal erbyn 2018.

Ond mae'r elusen anabledd Scope, sydd yn feirniadol o'r drefn newydd, yn dweud y bydd y ffigwr yn uwch - yn rhyw 600,000 o bobl.

Beirniadu

Yn ôl yr elusen prif amcan y llywodraeth yw arbed arian: "Mae pobl anabl yn credu mai ffordd i arbed arian yw'r diwygiad yma.

"Dyw e ddim yn helpu bod gweinidogion yn medru proffwydo yn union faint o bobl anabl fydd yn derbyn cefnogaeth a hynny cyn iddyn nhw wneud y prawf hyd yn oed," meddai Richard Hawkes, Prif Weithredwr Scope.

Gwadu mai dyma yw pwrpas cyflwyno taliad annibyniaeth bersonol wna'r llywodraeth.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.