BBC Cymru Fyw

Carchar am oes am lofruddio ei gariad

Published
image copyrightArall
image captionRoedd ei gariad yn 37 oed

Mae dyn 28 oed, oedd wedi cyfaddef iddo lofruddio ei gariad, wedi cael carchar am oes.

Fe newidiodd David O'Sullivan o Gaerfyrddin ei ble ar ddechrau'r achos yn Llys y Goron Abertawe fore Llun.

Daethpwyd o hyd i gorff Charmaine MacMuiris, 37 oed, yng nghartref Mr O'Sullivan ar Ddydd Nadolig, 2012.

Dywedodd y barnwr y byddai'n gorfod bod dan glo am o leia' 14 blynedd.

"Roedd yr ymosodiad yn filain ac yn giaidd," meddai.

'Dod i delerau'

Roedd wedi gwadu'r cyhuddiad yn wreiddiol cyn cyfaddef llofruddio'r fam i dri o blant rhwng Rhagfyr 23 a 26.

Dywedodd Ed Beltrami, Prif Erlynydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru: "Dim ond O'Sullivan sy'n gwybod beth achosodd iddo ymosod yn filain ar rywun diniwed.

"Yr hyn sy'n sicr yw bod teulu Charmaine yn ceisio dod i delerau â chanlyniadau ofnadwy yr hyn a wnaeth."

Dywedodd fod ple'r diffynnydd yn golygu nad oedd angen achos troseddol llawn.

"Ond ni fydd dedfryd heddiw yn ddiwedd ar eu colled hwy."

Dathlu

Clywodd y llys ei bod hi wedi penderfynu mynd i'w gartre' i ddathlu'r Nadolig.

image copyrightArall
image captionBydd rhaid i O'Sullivan fod dan glo am o leia' 14 blynedd

Dechreuodd ei theulu boeni oherwydd nid oedd yn bresennol ar gyfer pryd teuluol yn hwyrach Ddydd Nadolig.

Yn fuan wedi i'w chorff gael ei ddarganfod dywedodd ei rhieni, John a Christine: "Rydyn ni'n torri'n calonnau fel teulu oherwydd colli'n merch bert.

"Fydd ein bywydau ni fyth yr un peth.

"Ni ddylai unrhyw deulu orfod wynebu'r fath drasiedi."

Straeon perthnasol

  • Llofruddio: Dyn 28 oed yn y ddalfa