Marchnad Y Rhyl
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cynllun marchnad yn cynnig cyfle newydd

11 Mehefin 2013 Diweddarwyd 08:41 BST

Bydd cyfle dros yr haf i unigolion a grwpiau lleol roi cynnig ar gynnal stondin ym marchnad Y Rhyl.

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi 10 stondin am ddim i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol y sir.

Maent hwythau ,yn eu tro, yn cynnig y stondinau am hyd at wyth wythnos i fentrau cymdeithasol, elusennau neu fudiadau sy'n helpu'r diwaith ddod o hyd i gyfleoedd newydd.

Adroddiad Rhian Price.