Y cam ola'

Published
image captionBydd Ysgol John Beddoes yn cau mis Ionawr

Mae Cyngor Powys wedi cefnogi cynlluniau i gau ysgol uwchradd ym Mhowys er gwaethaf protestiadau.

Bydd Ysgol John Beddoes nawr yn cau ym mis Ionawr ac yn dod yn rhan o gampws Ysgol Uwchradd y Drenewydd, sydd dros 30 milltir i ffwrdd.

Mae rhai pobl leol yn anhapus gyda'r cynllun ac wedi cynnal protestiadau a chyflwyno deiseb yn erbyn y cynlluniau.

Mae'r ysgol wedi bod o dan fesurau arbennig ers Rhagfyr 2012 ac mae'r cyngor o'r farn bod canlyniadau gwael a'r ffaith bod nifer disgyblion yr ysgol yn lleihau'n golygu mai cau'r ysgol yw'r opsiwn gorau.

Un sy'n cytuno yw'r Gweinidog Addysg Leighton Andrews, wnaeth ysgrifennu at y cyngor i ddweud ei fod yn poeni am safon y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc yr ardal.

Mae Mr Andrews yn cefnogi cynlluniau'r cyngor i gau'r ysgol.

Straeon perthnasol