Gorymdeithio dros ddiogelwch ffyrdd

20 mya
Image caption Mae'r elusen Brake yn galw am barthau 20mya fel y norm mewn ardaloedd poblog

Bydd dros 5,000 o blant o 44 ysgol ar draws Cymru'n ymuno mewn gorymdaith i alw am strydoedd mwy diogel ddydd Mercher.

Mae'r gorymdeithiau yn rhan o ymgyrch gan yr elusen diogelwch ffyrdd Brake, ac fe fydd dros 100,000 o blant ar draws y DU yn cerdded yn eu hardaloedd eu hunain.

Y nod yw galw ar yrwyr i arafu i 20 m.y.a. o gwmpas tai, ysgolion a siopau er mwyn galluogi mwy o blant i gerdded yn ddiogel.

Mae'r ymgyrch hefyd yn galw am fwy o barthau gyda chyfyngiad cyflymder o 20 m.y.a., mwy o balmentydd, llwybrau a chroesfannau.

Arolwg

Fe wnaeth 450 o blant Cymru ymateb i arolwg gan yr elusen, gan egluro pam eu bod yn teimlo'r angen am strydoedd mwy diogel. Ymhlith y canlyniadau oedd :-

  • 61% o blant yn credu y byddai mwy yn medru cerdded i'r ysgol pe bai'r ffyrdd yn fwy diogel;
  • 59% o blant yn dweud bod angen gwneud y ffordd i'w hysgol yn fwy diogel;
  • 69% o blant am weld mwy o lwybrau, llwybrau beicio a chroesfannau yn eu cymunedau fel eu bod yn medru cerdded i'r parc, y siopau, neu i weld ffrindiau;
  • 55% o blant yn dweud eu bod yn teimlo ofn wrth gerdded neu feicio yn eu cymunedau oherwydd y traffig.

Yn ôl ffigyrau Brake, mae 23 o blant yn cael eu taro gan gar wrth gerdded neu feicio i'r ysgol bob dydd yn y DU, gyda phedwar o'r nifer yna naill ai'n marw neu'n cael anafiadau difrifol iawn.

Mae ymgyrch y mudiad yn galw am gyfyngiad ar gyflymder o 20 m.y.a. yn gyffredinol mewn ardaloedd poblog - galwad a gafodd ei ategu mewn adroddiad diweddar gan Sefydliad Iechyd y Byd.

'Pwyso a mesur'

Dywedodd dirprwy brif weithrdwr Brake, Julie Townsend: "Mae llawer o rieni mewn sefyllfa anodd pan mae'n fater o adael i'w plant gerdded neu fynd ar feic.

"Mae'n rhaid iddyn nhw bwyso a mesur - ar un llaw mae'r budd o gael plant mewn gweithgaredd awyr agored, ond ar y llall mae'r perygl y byddan nhw'n cael eu taro a'u brifo.

"Rydym yn annog gyrwyr i arafu i 20 m.y.a. neu lai o gwmpas tai, ysgolion a siopau, a rhoi budd y plant o flaen cyrraedd yno ychydig funudau yn gynt.

"Rydym hefyd yn annog Llywodraeth Cymru a mwy o awdurdodau lleol yng Nghymru i weithio tuag at greu norm o gyfyngu cyflymder i 20 m.y.a. yn ein cymunedau."

Bydd plant ysgolion yng Nghaerffili, Powys, Bro Morgannwg, Caerdydd ac Abertawe yn cymryd rhan yn yr orymdaith ddydd Mercher.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.