Dŵr Cymru: £1 biliwn i'r economi

Cyhoeddwyd
Dŵr yn llifo o dapFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dwr Cymru yn cyfrannu £1 biliwn i'r economi yn ôl adroddiad newydd

Mae Dŵr Cymru yn cyfrannu mwy na £1 biliwn i economi Cymru yn flynyddol yn ôl asesiad newydd gan Ysgol Fusnes Caerdydd.

Dywed yr adroddiad hefyd fod 6,000 o swyddi yn cael eu creu yng Nghymru oherwydd y busnes.

Ar gyfer bob 10 o swyddi y mae Dŵr Cymru yn creu mae 15 o swyddi eraill hefyd yn cael eu dyfeisio o fewn y gadwyn gyflenwi yn ôl y ddogfen.

Glas Cymru yw'r cwmni sydd yn berchen ar Dŵr Cymru ac maen nhw'n gwmni nid-am-elw.

Maen nhw wedi cyhoeddi ei ffigyrau ariannol ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf oedd yn dangos bod £338 miliwn wedi ei fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf a seilwaith ar draws Cymru.

£262 miliwn oedd y ffigwr yn 2011.

Am ei bod yn gwmni nid er elw mae unrhyw arbedion sydd yn cael eu gwneud yn cael eu buddsoddi nôl i'r busnes neu yn cael eu defnyddio i gadw prisiau yn isel.

Dywed y busnes ei bod wedi llwyddo i gadw biliau eu cwsmeriaid mewn termau real yr un peth ag yr oedden nhw yn 2001.

Bydd £650 miliwn o arian yn cael ei fuddsoddi dros y ddwy flynedd nesaf ac maent yn honni y bydd hyn yn arwain at 1,000 o swyddi newydd yn y diwydiant adeiladu.

Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi hefyd mae Chris Jones fydd yn olynu Nigel Annett fel y prif weithredwr ym mis Medi.

Ef yw'r cyfarwyddwr cyllid presennol a'r ddau ŵr yma wnaeth sefydlu Glas Cymru 12 mlynedd yn ôl.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol