Cyhuddo dyn o ddynladdiad

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 52 oed o Gei Conna wedi cael ei gyhuddo o ddynladdiad wedi i Anthony Williams, 40 oed farw o orddos o gyffuriau.

Mi gafodd ei gorff ei ddarganfod yn ei dŷ yn Nhei Conna ar y cyntaf o Chwefror eleni.

Mae'r dyn sydd wedi ei gyhuddo wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddo ymddangos o flaen llys ynadon Yr Wyddgrug ddechrau Gorffennaf.