Apêl heddlu wedi dinoethiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn ddinoethi'n anweddus ym Mangor.

Ychydig cyn 1:38pm ar ddydd Mercher, Mehefin 5, roedd dwy ferch ifanc yn cerdded ar hyd y llwybr ger meini'r orsedd ar Ffordd Siliwen yn y ddinas pan welon nhw ddyn yn cerdded tuag atynt.

Wedi iddo basio fe drodd y merched a gweld bod y dyn wedi dinoethi ei hun.

Cafodd yr heddlu eu galw ond er iddyn nhw chwilio'r ardal ni ddaethon nhw o hyd i'r dyn, ac maen nhw'n apelio ar unrhyw un a welodd y dyn i gysylltu â nhw.

Cafodd y dyn ei ddisgrifio fel dyn rhwng 35-40 oed a thua 5'10" i 6'0" o daldra. Roedd ganddo wallt brown oedd yn ymddangos fel pe bai wedi ei glymu mewn cynffon merlen.

Roedd o gorff cymedrol ac yn gwisgo siaced lwyd a gwyrdd tywyll gyda llewys hir.

Daeth yr heddlu o hyd i feic mynydd lliw coch gerllaw. Nid ydynt yn siŵr os yw'r beic yn gysylltiedig â'r digwyddiad ac felly'n apelio am wybodaeth am y beic, gan gynnwys y perchennog, gan y gallai hynny fod o gymorth i'r ymchwiliad.

Dylai pobl sydd â gwybodaeth ac oedd yng nghyffiniau'r llwybr, neu a welodd dyn o'r disgrifiad uchod, ffonio Cwnstabl 961 Jones yng Nghaernarfon drwy ffonio 101, neu gall pobl ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.