Yr Arglwydd Coe yn dod i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Cylchoedd OlymopaiddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad yr ymweliad gan yr Arglwydd Coe yw gweld sut mae chwaraeon wedi elwa o'r gemau olympaidd

Mae'r Arglwydd Coe yn ymweld â Chymru er mwyn gweld sut effaith mae'r Gemau Olympaidd y llynedd wedi cael ar ddatblygu chwaraeon yma.

Ef oedd cadeirydd y gemau ac mae ei gyfrifoldeb nawr yn cynnwys gweld beth fu gwaddol y gemau ar draws Prydain.

Mae ffigyrau diweddar yn dangos bod yna gynnydd wedi bod yn nifer yr aelodaeth mewn campau megis nofio a gymnasteg a bod 20% yn fwy o glybiau chwaraeon anabl wedi eu sefydlu ar ôl y Gemau Olympaidd.

Bydd y cyn athletwr yn annerch cynulleidfa yng nghynhadledd flynyddol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd. Cynhadledd yw hon lle mae ryw 250 o gynrychiolwyr yn dod at ei gilydd i drafod y materion pwysig ym myd chwaraeon.

Dywedodd yr Arglwydd Coe: "Rydw i'n awyddus i fy rôl i fel Llysgennad Gwaddol Gemau Llundain 2012 sicrhau budd i'r Deyrnas Unedig i gyd, ac rydw i'n falch fy mod i'n gallu rhannu fy mhrofiadau, siarad am y gwaith rydw i ar fin cymryd rhan ynddo a chlywed am weithgarwch y gwaddol sy'n digwydd yng Nghymru."

'Effaith gadarnhaol'

Yn ystod y diwrnod bydd y gweinidog chwaraeon John Griffiths AC a Chadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura McAllister hefyd yn mynychu'r digwyddiadau.

Bydd John Griffiths hefyd yn annerch y dorf am y tro cyntaf yn ei rôl newydd ac mae disgwyl iddo bwysleisio nod Llywodraeth Cymru i wneud chwaraeon yn rhan o fywyd bob dydd:

"Rydw i wir yn credu yn yr effaith gadarnhaol y gall chwaraeon a diwylliant ei chael ar bobl Cymru a'r genedl ac rydw i'n benderfynol o wneud yn siŵr bod chwaraeon yn parhau i wneud cyfraniad pwysig at fywyd yng Nghymru," meddai.

"Rydyn ni'n benderfynol o ehangu mynediad ac annog mwy o gymryd rhan mewn chwaraeon, ac am i Gymru gael ei hadnabod ym mhob cwr o'r byd am ei chyflawniadau chwaraeon."

Byddant yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Fitzalan sydd nawr yn gartref i lawer o glybiau chwaraeon a bydd rhai o'r clybiau yma megis y tîm pêl fasged mewn cadeiriau olwyn a phêl droed ar gyfer rhai sydd yn cael trafferth gweld yn cael eu harddangos.

Bydd yr Arglwydd Coe hefyd yn ymweld â sefydliad chwaraeon Cymru. Yno bydd yn cwrdd ag aelodau o'r tîm meddygol a gwyddonol oedd yn cefnogi athletwyr yn ystod y gemau. Fe fydd hefyd yn cyfarfod unigolion sydd yn rhoi ei bryd ar fynd i'r gemau nesaf yn Rio yn 2016.

Dywedodd rheolwr y sefydliad, Brian Davies fod ei ymweliad yn un pwysig: "Roedd yna lawer o staff tu ôl i'r llenni yn Llundain wnaeth wneud cyfraniad mawr i lwyddiant yr athletwyr o Brydain.

"Mae gyda ni nawr ystod eang o arbenigedd ac adnoddau i gefnogi'r rhai elit fel bod modd iddyn nhw gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol. Mae'r ymweliad yma yn rhyw fath o gydnabyddiaeth am y gwaith rydyn ni yn gwneud yma."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol