Gwobr T Llew Jones: Bethan Gwanas yn 'enillydd teilwng'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gofyn i gystadleuwyr ysgrifennu pennod o stori antur yn arddull y diweddar T Llew Jones

Mae'r awdures Bethan Gwanas wedi ennill Gwobr Goffa T Llew Jones.

Cafodd y gystadleuaeth ei lansio'r llynedd, gan roi cyfle i awduron newydd a phrofiadol gyflwyno pennod o stori antur i blant 10-12 oed yn nhraddodiad nofelau antur T Llew Jones.

Roedd gofyn hefyd gyflwyno crynodeb syml o weddill y stori.

Mae'r gystadleuaeth yn rhan o'r dathliadau a gynhelir yn flynyddol gan ysgolion ledled Cymru i goffáu'r awdur a fu farw yn 2009.

Cafwyd ymateb rhagorol i'r gystadleuaeth, gydag 19 o ymgeiswyr.

Disgrifiad,
Adroddiad Alun Rhys

'Teilwng iawn'

Wrth gyhoeddi'r enillydd, dywedodd Owenna Davies, Cadeirydd y Gronfa Goffa: ''Wrth longyfarch Bethan, rydym yn ymwybodol iawn fod gennym enillydd teilwng iawn sydd eisoes wedi profi llwyddiant ym maes llyfrau plant ac oedolion.

"Rwy'n siŵr y byddai T Llew Jones wrth ei fodd fod un sydd yn cyhoeddi llyfrau anturus, llawn cyffro wedi dod i'r brig eleni.

''Roeddem hefyd yn hynod o falch ein bod wedi denu cystal ymateb sy'n profi eto fod yna ddiddordeb byw mewn darparu deunydd darllen i blant.

"Ein gobaith yn awr yw y bydd y nofel yn cael ei datblygu a'i chyhoeddi'r flwyddyn nesaf ar ddiwrnod pen blwydd T Llew Jones sef Hydref 11 2014."

Beirniaid

Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni arbennig nos Fawrth yng nghwmni plant Ysgol Gynradd Chwilog, un o'r ysgolion a wahoddwyd i gysgodi'r wobr eleni ac i gyflwyno eu sylwadau i'r panel beirniaid.

Roedd y panel yn cynnwys y cyfieithydd, golygydd ac awdures Meinir Pierce Jones, yr awdur Gareth James ynghyd ag Iolo Jones, mab y diweddar T Llew Jones.

Dywedodd Meinir Pierce Jones: "Roedd yn bleser i ni dderbyn cynnych o safon ragorol i'r gystadleuaeth a hefyd yn braf derbyn sylwadau plant Ysgol Chwilog, Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth acYysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg, Pontypridd gan mai atyn nhw y mae'r gwaith wedi ei anelu ac fe fyddant i gyd rwy'n siŵr yn edrych ymlaen at weld cyhoeddi'r gyfrol fuddugol maes o law.''

Wrth dderbyn y siec o £300 a chlod ennill y wobr goffa, dywedodd Bethan Gwanas: ''Fel un o edmygwyr gwaith T Llew a'i ddawn arbennig i swyno plant hefo straeon anturus sy'n dal eu dychymyg teimlaf hi'n fraint arbennig i dderbyn y wobr hon.

"Mae'r wobr hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd maes cyhoeddi llyfrau plant yng Nghymru gan mai nhw fydd darllenwyr y dyfodol.''

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol