Endaf Gremlin yn hyrwyddo Maes B

  • Cyhoeddwyd
Endaf GremlinFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd grŵp Endaf Gremlin yn teithio o amgylch Cymru, gan orffen gyda pherfformiadau yn yr Eisteddfod yn Ninbych

Gyda llai na deufis i fynd cyn cynnal Maes B yn yr Eisteddfod Genedlaethol mae'r trefnwyr yn cynnal taith i hyrwyddo'r ŵyl ac i hybu'r sîn Gymraeg.

Mae grŵp newydd wedi'i ffurfio ar gyfer y daith, sy'n cychwyn nos Iau, Mehefin 27, yn Gwdihŵ, Caerdydd.

Yn y grŵp mae aelodau rhai o grwpiau mwyaf enwog Cymru ac mae'r prosiect wedi'i ariannu gan Arts and Business Cymru drwy'r cynllun Culture Step a chyda nawdd Principality a Chwmni Ifor Williams.

Mae Mei Gwynedd (Sibrydion), Osian Williams (Candelas), Rhys Aneurin (Yr Ods), Dylan Hughes (Race Horses) a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), rhai o enwau mwyaf cyfarwydd y byd cerddoriaeth pop wedi dod ynghyd i greu grŵp Endaf Gremlin sydd eisoes wedi perfformio sesiwn ar C2 ar BBC Radio Cymru.

'Amseru perffaith'

Guto Brychan, Trefnydd Maes B, sy'n gyfrifol am y daith.

"Mi fuon ni'n trafod y syniad o gael Taith Maes B yn dilyn cyfarfod nifer o bobl ifanc mewn grwpiau ffocws ddiwedd y llynedd.

"Roedd yn amlwg fod galw am gyfres o gigs Cymraeg ddiwedd Mehefin neu ddechrau Gorffennaf unwaith mae pwysau gwaith arholiadau wedi pasio.

"A be' well i'w hyrwyddo na Maes B? Mis i fynd tan yr Eisteddfod - mae'r amseru'n berffaith.

"Roeddem ni'n awyddus i wneud rhywbeth ychydig yn wahanol, rhywbeth a fyddai'n cefnogi'r sîn yng Nghymru ond hefyd yn cynnig gogwydd gwahanol.

"Fe fuon ni'n ddigon ffodus i dderbyn grant ac felly dyna benderfynu mynd ati i greu 'supergroup' gan ddod ag aelodau at ei gilydd o wahanol fandiau a genres a gweld be' gawn ni."

Y daith

Mae Mei Gwynedd yn adnabyddus fel cerddor ac fel aelod o fandiau fel Sibrydion, Big Leaves a The Peth, ac mae ganddo brofiad helaeth o drefnu a chynnal gweithdai roc a phop.

O'r cychwyn mae wedi bod yn rhan o brosiect Endaf Gremlin.

"Rhaid dweud bod yr ymateb wedi bod yn bositif iawn hyd yn hyn, a dwi'n mwynhau'r profiad yn arw ac yn falch o'r cyfle i weithio gyda chriw gwahanol o gerddorion. Rydan ni i gyd yn edrych ymlaen at y daith rwan ac at y cyfle i chwarae yn yr Eisteddfod hefyd, wrth gwrs.

"Rydan ni wir wedi mwynhau'r profiad o gydweithio a dwi'n gobeithio y bydd 'na gasgliad o ganeuon i'w ryddhau yn 2014."

Mae'r daith yn cychwyn yn Gwdihŵ yng Nghaerdydd cyn symud ymlaen i Gaerfyrddin, Bala, Caernarfon a'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych pan fydd y band ar y llwyfan perfformio nos Wener ac ym Maes B nos Iau.