Digwyddiad amheus: rhyddhau ar fechnïaeth

Fan Heddlu De Cymru Image copyright BBC News online
Image caption Cafodd dyn ifanc ei arestio yn Rhiwbeina ddydd Mawrth

Mae dyn ifanc 19 oed wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yn dilyn digwyddiad amheus yn Rhiwbeina dros y penwythnos.

Roedd dwy o ferched 10 ac 11 oed yn cerdded ym mharc Caedelyn fore Sadwrn pan ddaeth dyn draw atyn nhw.

Mae un o'r merched yn honni i'r dyn afael yn ei choesau ond iddo wedyn redeg i ffwrdd i gyfeiriad Manor Way.

Ni chafodd neb eu hanafu.

Cafodd dyn ifanc gafodd ei arestio ddydd Mawrth ym mharc Cadelyn ei ryddhau ar fechnïaeth ddydd Mercher.

Mae'r heddlu yn pwysleisio fod Rhiwbeina yn ardal saff ond yn cynghori pobl ifanc fel arfer i aros gyda ffrindiau pan maen nhw yn mynd allan.

Mae plismyn yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101 a rhoi'r rhif cyfeirnod *179208.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.