Dyn yn marw ar yr hewl yn y Rhondda

Mae dyn 75 oed wedi marw yn dilyn trawiad rhwng tri car yn y Rhondda.

Cafodd rhan o'r A4119 yn Nhonypandy ei chau am bedair awr yn dilyn y digwyddiad am 9:10pm ddydd Mercher.

Yn ôl yr heddlu roedd car Peugeot 3008 yn teithio tua'r gogledd ar adeg y trawiad - Ford Focus a Vauxhall Merica oedd y ceir eraill.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn gwneud apêl am dystion i'r digwyddiad siarad hefo nhw.

Meddai Heddlu De Cymru mewn datganiad: "Mae'r heddlu hefyd yn gofyn i unrhyw dystion a allai fod wedi gweld y cerbydau yn cael eu gyrru cyn y gwrthdrawiad gysylltu â nhw os nad ydynt wedi gwneud hynny eto..

"Roedd y ffordd ar gau am tua phedair awr tra bod yr ymchwiliadau cychwynnol yn cael eu cynnal."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am droseddau ffonio Heddlu De Cymru neu Heddlu Gwent ar 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.