10 mlynedd ers terfysg Wrecsam: newid wedi bod

Ddeng mlynedd yn dilyn terfysgoedd ar Stad Parc Caia yn ardal Wrecsam, mae elusen wnaeth roi lloches i Gwrdiaid o Irac yn ystod yr helynt yn dweud bod rhaid iddyn nhw gau oherwydd toriadau.

Ond yn ôl y Parchedig James Aylward mae nifer y ceiswyr lloches sy'n cyrraedd Wrecsam wedi bod yn lleihau beth bynnag.

Mr Aylward yw cadeirydd Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Wrecsam (GCW) hefyd, ac mae'n dweud bod gwersi wedi eu dysgu.

Y neges gan bobl a welodd dorf yn ymosod ar heddlu gwrth-derfysg yw bod newid er gwell wedi digwydd yn Wrecsam ers Mehefin 2003.

Image caption Y Parchedig James Aylward yw cadeirydd Grŵp Cefnogi Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Wrecsam

Terfysg

Fe ddechreuodd yr helynt ddiwrnod ar ôl i drigolion lleol ymosod ar Gwrdiaid o Irac gan dorri ei benglog.

Y noson wedyn fe aeth grŵp o ryw 20 o Gwrdiaid i dafarn ar y stad, y Red Dragon, er mwyn herio'r rheini oedd wedi ymosod ar eu cydwladwr.

Arweiniodd hynny at sgarmes fawr.

Y noson wedyn roedd terfysg a cafodd heddlu eu galw mewn i ddelio gyda'r broblem eu pledu gyda cherrig a bomiau petrol.

Cafodd y rhai oedd yn gyfrifol am y trais ddedfrydau oedd yn gwneud cyfanswm o 80 mlynedd.

Ers hynny mae llawer o waith wedi ei wneud er mwyn adfer enw da Parc Caia yn enwedig drwy gyfrwng prosiectau sy'n ymwneud gyda hybu gwell dealltwriaeth rhwng gwahanol grwpiau ethnig.

Roedd llawer o Gwrdiaid wedi ffoi o'u cartrefi oedd ar y stad gan geisio lloches mewn neuadd eglwys oedd yn cael ei rhedeg gan y Parchedig James Aylward.

"Mae pethau wedi newid llawer ers hynny," meddai.

"Roedd pryderon ar y pryd y gallai problemau tebyg godi ond dechreuodd pethau wella."

Dywedodd bod Cyngor Wrecsam wedi newid eu polisi tai erbyn hyn.

Yn ôl y parchedig mae'r heddlu, y cyngor yr GCW a grwpiau cydraddoldeb eraill wedi gwneud gwaith da yn ceisio gwella'r berthynas rhwng ceiswyr lloches a ffoaduriaid a thrigolion lleol.

"Mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu," erbyn hyn yn ôl y Parchedig Alyward.

Bydd arian y GCW yn dod i ben fis Medi ac mae disgwyl y bydd yr elusen yn cau ei swyddfa yng nghanol y dref.

Image caption Mae Parc Caia yn le gwahanol o'i gymharu â 2003 yn ôl Dorothy Mitchell

'Newid'

Mae Dorothy Mitchell yn byw ym Mharc Caia ac mae hi'n dweud bod bywyd cymunedol wedi gwella yno ers y terfysg oherwydd cefnogaeth gan bobl sydd o wahanol gefndiroedd.

"Rhaid i mi gyfaddef bod y digwyddiad wedi helpu i newid pethau," meddai.

"Mae pobl o bedwar ban y byd yn byw yn Caia.

"Rwy'n credu bod hyn yn wych oherwydd fe ddylem ni fod yn gymdeithas amrywiol beth bynnag."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.