Gaynor Morgan Rees
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dathlu'r Beibl Cymraeg

22 Mehefin 2013 Diweddarwyd 11:00 BST

Cafodd gwasanaeth arbennig i gofio cyfraniad Humphrey Llwyd ei gynnal yn Ninbych Dydd Gwener - fo oedd yr aelod seneddol wnaeth lywio'r mesur wnaeth arwain at gyfieithu'r Beibl a'r Llyfr Gweddi Cyffredin i'r Gymraeg.

Mae'r ddeddf, gafodd ei phasio union bedwar cant a hanner o flynyddoedd yn ôl, wedi ei disgrifio fel yr un "bwysicaf yn hanes y Gymraeg".

Gohebydd Newyddion Naw Dafydd Gwynn fu'n olrhain yr hanes.