Owain Clarke yn holi Mark Drakeford
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Iechyd: Gweinidog yn ymateb

27 Mehefin 2013 Diweddarwyd 14:23 BST

Mae cadeirydd a phrif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn camu o'r neilltu wedi cyhoeddiad adroddiad beirniadol.

Fe wnaeth ymchwil ddarganfod "methiannau rheoli sylweddol" o fewn y bwrdd iechyd a bod hynny'n rhoi iechyd cleifion mewn perygl.

Bydd yr Athro Merfyn Jones yn rhoi'r gorau i'w swydd fel cadeirydd mor fuan â phosib wedi i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford dderbyn ei lythyr ymddiswyddo.

Mae manylion y prif weithredwr Mary Burrows yn cael eu hystyried.

Dywedodd yr Athro Jones ei bod hi'n "briodol" iddo ymddiswyddo oherwydd yr hyn mae'r adroddiad wedi ei ddarganfod, sef nad oedd o a Ms Burrows yn gallu gweithio gyda'i gilydd.

Bu gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, yn holi'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford am ei ymateb i'r adroddiad ac i'r ffaith fod dau ffigwr amlwg y corff yn gadael.