Arbrawf gwella signal ffôn mewn pentref yng Nghaerfyrddin

An open femto antenna Image copyright Vodafone
Image caption Mae'r teclyn cyfnerthu signal yn gallu cael ei rhoi ar ochr adeiladau

Mae pentref yng Nghaerfyrddin wedi ei ddewis i gymryd rhan mewn arbrawf i geisio gwella signal ffonau symudol mewn ardaloedd gwledig.

Mae Pentywyn yn un o 12 o lefydd ar draws Prydain fydd yn treialu'r dechnoleg gan Vodafone.

Dywedodd y cwmni fod 170 o ardaloedd gyda signal gwan neu dim o gwbl wedi ceisio bod yn rhan o'r cynllun a'r pentref yng Nghaerfyrddin yw'r unig leoliad yng Nghymru sydd wedi ei ddewis.

Mae'r cwmni wedi rhoi amryw o declynnau i gyfnerthu signal 3G yn y pentref gan gynnwys y swyddfa bost a thy bwyta.

Unedau 'femto' fydd yn cael eu defnyddio sydd yn cael eu rhoi ar ochrau adeiladau ac yn rhoi signal i gwsmeriaid Vodafone.

'Dim signal'

Dywed un o'r trigolion sydd yn byw yn y pentref bod bron "dim signal o gwbl" yno a'i bod hi'n cymryd oriau i negeseuon testun gyrraedd.

Dywedodd Martyn Davies, sydd yn gweithio fel gyrrwr ac mewn bar ym Mhentywyn: "Dw i gyda Orange ac mae fy mhartner gyda Vodafone. Dydyn ni byth yn cael signal- oni bai eich bod chi yn hofran 30 troedfedd yn yr awyr.

"Ges i linell ffon yn y tŷ ychydig wythnosau nol achos mod i fethu cael signal ar y ffon symudol yn y tŷ o gwbl. Fe allwch chi fod yn disgwyl am oriau am negeseuon testun a does dim wi-fi yma. Dw i wedi derbyn negeseuon yn gofyn i fi fod yn y gwaith erbyn 10am a dw i ddim wedi eu derbyn nhw tan 5pm."

Mae'n teimlo y byddai signal gwell yn cael eu croesawu gan bobl sydd yn byw yn y pentref a gyda thwristiaid.

Mae Gwilym Dawe, sydd yn gweithio yn Amgueddfa Cyflymder Pentywyn yn dweud bod medru defnyddio ffon symudol yn bwysig mewn sefyllfa o argyfwng:

"Y llynedd roedd gan rywun broblem gyda'i gerbocs ac mi wnaethon nhw drio ffonio i gael help ond doedden nhw'n methu cael signal. Mi ddaethon nhw yma yn y diwedd i ddefnyddio ffon arferol.

"Mae lot o bobl yn dod yma i gerdded ar y clogwyni a pe byddai yna ddamwain yn digwydd a'u bod angen help mi fydden nhw mewn peryg go iawn."