BBC Cymru Fyw

Eisteddfod 2014: Mil yn dathlu

Published
media captionAdroddiad Rhiannon Michael

Gorymdeithiodd mil o bobl trwy strydoedd Caerfyrddin i ddathlu seremoni gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.

Fel yn 2000, y tro diwethaf y cynhaliwyd y brifwyl yn y sir, bydd Eisteddfod 2014 yn cael ei chynnal yn nhref Llanelli.

Wrth i bobl o bob cwr o'r sir ddod ynghyd i ddathlu, dywedodd Gethin Thomas, cadeirydd y pwyllgor gwaith:

"Mae bwrlwm amlwg iawn yma yn nhre Caerfyrddin heddiw, ac yn ystod y chwe mis diwethaf, mae pawb wedi bod yn brysur ledled y sir, yn ceisio codi arian.

"Tri chant ac ugain o filoedd yw'r nod, ac o fewn chwe mis, mae'n bleser cyhoeddi heddiw bod can mil wedi ei gyrraedd."

image copyrightEisteddfod
image captionCafodd Dr Christine James ei hurddo'n archdderwydd

Urddo'r Archdderwydd benywaidd cyntaf

Cafodd Dr Christine James ei hurddo yn Archdderwydd yn ystod y seremoni - yr Archdderwydd benywaidd cyntaf erioed.

Fe enillodd Mrs James y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau yn 2005 am gasgliad o gerddi oedd wedi eu hysbrydoli gan waith celf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Fe'i derbyniwyd i'r Orsedd yn 2002 ac mae'n aelod o Fwrdd yr Orsedd ers 2010.

Yn siarad cyn y seremoni, dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru: "Bydd y Seremoni'n ddigwyddiad hanesyddol wrth i'r Archdderwydd nydd, Christine James, gael ei hurddo.

"Christine yw'r ferch gyntaf i'w hurddo fel Archdderwydd a chan mai yn nhref Caerfyrddin y cychwynnwyd y cysylltiad gyda'r Orsedd a'r Eisteddfod yn 1819 mae'n addas iawn bod yr Orsedd yn dychwelyd i Gaerfyrddin ar gyfer y diwrnod hanesyddol yma."

image copyrightEisteddfod
image captionDaeth dros fil o bobl i orymdeithio ar hyd strydoedd Caerfyrddin

Straeon perthnasol

  • Gwahodd Prifwyl yn swyddogol i Lanelli yn 2014