Gwaith i 5,000: cynllun trechu tlodi Llywodraeth Cymru

Tlodi
Image caption Mae tua thraean o blant Cymru'n byw mewn tlodi

Cynnig gwaith a hyfforddiant i 5,000 sydd yn byw mewn cartrefi lle nad oes neb yn gweithio yw un o brif amcanion cynllun Llywodraeth Cymru.

Hwn yw un o dargedau taclo tlodi yng Nghymru ac mae'r llywodraeth yn dweud y byddan nhw'n rhoi "cymorth personol, dwys" i rai sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnodau hir.

Yn ôl y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, a gafodd ei gyhoeddi ddydd Mercher, byddan nhw'n lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 16 ac 18 oed sydd ddim mewn gwaith neu addysg.

Dywedodd y llywodraeth eu bod yn awyddus i weld llai o fwlch rhwng iechyd pobl sydd yn byw yn yr ardaloedd tlotaf a'r rhai mewn ardaloedd mwy llewyrchus yng Nghymru.

Cafodd y cynllun ei lansio fis Mehefin diwethaf ac roedd y llywodraeth wedi addo ei ddiweddaru ar ôl 12 mis.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y ddogfen yn dangos ymrwymiad y Llywodraeth i helpu'r rhai sydd yn dioddef fwyaf.

Tlodi plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ei hun i gael gwared â thlodi plant erbyn 2020 - targed uchelgeisiol ac fe ddywedodd y Comisiynydd Plant y flwyddyn ddiwethaf ei fod yn amau os bydd y targed yn cael ei gyflawni.

Ar ôl ystyried costau sy'n gysylltiedig efo tai, mae tua thraean o blant Cymru'n dod o gartrefi lle mae rhai'n byw mewn tlodi.

Mae ystadegau diweddaraf a ryddhawyd ym mis Mehefin yn dangos fod y ffigwr hon wedi codi o 31% i 33%.

Dyw'r ffigwr heb newid llawer yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae plant yn cael eu dosbarthu fel rhai sy'n byw mewn tlodi cymharol os ydyn nhw'n byw mewn cartref lle mae'r incwm yn llai na 60% o'r incwm mwyaf cyffredin.

'Rhwystr'

Yn sgil ad-drefnu Cabinet Llywodraeth Cymru wedi i Leighton Andrews ymddiswyddo, cafodd Jeff Cuthbert ei benodi'n Weinidog Trechu Tlodi gyda Vaughan Gething yn cael ei benodi'n ddirprwy.

Dywedodd Mr Gething fod y cynllun tlodi yn ceisio mynd i'r afael â phroblem gyffredin sef mai'r bobl oedd angen cymorth fwyaf oedd y rhai lleiaf tebygol o'i dderbyn.

"Rydym yn gwybod mai'r rhwystr mwyaf arwyddocaol yw'r polisïau bwriadol sydd yn cael ei gweithredu gan Lywodraeth y DU," meddai.

"Ond yn hytrach na bod yn esgus, mae hynny'n rheswm ychwanegol i ni wneud popeth o fewn ein gallu.

"Allwn ni ddim caniatáu i'n cymunedau ni fod mewn tlodi sy' wedi ei wreiddio'n ddwfn."

Ymateb

Yn ôl llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar gymunedau, Mark Isherwood, mae'r cynllun "yn rhagor o eiriau cynnes am daclo tlodi" gan lywodraeth oedd wedi cyflawni ond ychydig wrth geisio cwrdd â'u targedau gwrth-dlodi mewn bron i ddegawd o lywodraethu.

Ychwanegodd llefarydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfiawnder cymdeithasol, Peter Black: "Does dim angen dweud ein bod i gyd yn rhannu'r amcanion a nodir yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

"Ond yr hyn sy'n bwysig yw'r canlyniadau fydd yn deillio o'r cynlluniau hyn."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.