Isetholiad Ynys Môn: Rhestr o ymgeiswyr

  • Cyhoeddwyd

Bydd isetholiad cynulliad Ynys Môn yn cael ei gynnal ar Awst 1.

Cafodd ei alw wedi i arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones gyhoeddi ei fod yn ildio'i sedd er mwyn dilyn gyrfa newydd.

Hwn fydd yr isetholiad cynta' ar gyfer un o etholaethau'r cynulliad ers saith mlynedd.

Hyd yma, mae'r ymgeiswyr isod wedi cael eu dewis i sefyll yn yr isetholiad:

Plaid Cymru

UKIP

Ceidwadwyr Cymreig

Llafur Cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig

Bydd ymgeiswyr eraill yn ymddangos yma ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.