BBC Cymru Fyw

Isetholiad Ynys Môn: Rhestr o ymgeiswyr

Published
Bydd isetholiad cynulliad Ynys Môn yn cael ei gynnal ar Awst 1.
Cafodd ei alw wedi i arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones gyhoeddi ei fod yn ildio'i sedd er mwyn dilyn gyrfa newydd.
Hwn fydd yr isetholiad cynta' ar gyfer un o etholaethau'r cynulliad ers saith mlynedd.
Hyd yma, mae'r ymgeiswyr isod wedi cael eu dewis i sefyll yn yr isetholiad:
Rhun ap Iorwerth
Bydd ymgeiswyr eraill yn ymddangos yma ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.