Isetholiad Ynys Môn: Rhestr o ymgeiswyr

Bydd isetholiad cynulliad Ynys Môn yn cael ei gynnal ar Awst 1.

Cafodd ei alw wedi i arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones gyhoeddi ei fod yn ildio'i sedd er mwyn dilyn gyrfa newydd.

Hwn fydd yr isetholiad cynta' ar gyfer un o etholaethau'r cynulliad ers saith mlynedd.

Hyd yma, mae'r ymgeiswyr isod wedi cael eu dewis i sefyll yn yr isetholiad:

Plaid Cymru

Rhun ap Iorwerth

UKIP

Nathan Gill

Ceidwadwyr Cymreig

Neil Fairlamb

Llafur Cymru

Tal Michael

Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig

Steve Churchman

Bydd ymgeiswyr eraill yn ymddangos yma ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.